Sık kullanılanlara Ekle Giriş Sayfası Yap 16 Ocak 2019 Çarşamba
     Ana Sayfa         Personelimiz         İletişim Formu         Hakkımızda   
Ana Menü
  Ana Sayfa
  Foto Galeri
  Parti programı
  dap parti tüzüğü
  Haberler
  aydınlık düşünce yolu
  doğuş ve aydınlık düşüncesi doğuş ve aydınlık partisi
  yarata değilde yaratıklara kul olanlara
  İLETİŞİM 05357630841
  AYDINLNMAK İÇİN OKU
  HZ İSA İLE ZUHURUNDA KURANI ANLAMAK
  BAĞİŞLARINIZ İÇİN
  TÜRKİYE DÜNYANIN BAŞİ VE BAŞKANI OLMA YOLUNDA
  İSTER İNAN İSTER İNANMA
  İNSANLIK 6000 BİN YIL İMTİHAN ÜZEREDİR
  HİLAFET DÜŞÜRÜLÜŞÜYLE DOĞUMUNUN SURESİ YUZ YILDIR
  2019 İKDİDAR 2022 DE HİLAFET DEVLETİ KURULUYOR
  DOĞUŞ VE AYDINLIK HİLAFET PARTİSİNİ TANIYALIM
  DEMOKRASİ İSLAM LAİKLIK TANIMLAMASİ
  DOĞUŞ VE AYDINLIK PARTİSİ SİRADAN DEĞİL SIRDANDIR
  KİYAMET ŞAVAŞLARI DOĞUŞ VE AYDINLIK PARTİSİ UYARIYOR
  MKYK ÜYELERİ DOĞUŞ VE AYDINLIK PARTİSİ
Takvim
Ziyaretçi Trafiği
Online:26
Bugün:8675
Bu ay:262045
Toplam:1834028
İp Adresiniz
54.209.202.123
  KİYAMETE SANTIM KALA DOĞUŞ VE AYDINLIK PARTİSİ İNSANLIĞI UYARMAK UYANDIRMAK AYDINLATMAK KONUMUNDADIR
KURANI BATINI MANAYA DOĞRU YORUMUNUN SUNULUŞU ÖNDERLİĞİNDE DOĞUŞ VE AYDINLIK HİLAFET PARTİSİ KURULARAK İSLAMİ TEBLİĞ ÜZERİNE OLDUĞUNUN KANITI KURAN BATINI MANASIYLA BİRLİKTE SUNULMASIDIR. Dünya barışına giden yolda cenabı hakkın hükümranlığının kabul edilmesiyle beraber Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun izahı hilafetin İslam dinin hükmü yeniden doğum surecine girmiştir olduğunun ispatıdır. Allah katından insanlığı kuranın manaya doğru yorumundan yeniden uyarmak uyandırmak aydınlatmak amacında İslami tebliğ üzerine olduğumuz fikrimizin tahakkuk ederek sunuluşundan kanıttır. Şu an dünyanın tamamında Osmanlı imparatorluğunun hilafetin temsilciliğinden düşürülüşüyle İslam dini hükümsüz bıraktırılarak İslam inancı sadece şekiller üzerinden sembolize edilerek ismen var olmakla beraber hükmen yok edilmiştir ettirilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir zaman yeni bir din gelmemiştir yıpranmış asimile edilmiş din ilk geldiği şekline yeniden tazelenerek yenilenmiştir. Kuranın batını manaya doğru yorumunda İslamiyet rivayet üzerinden yanılgılı yorum farkıyla yıpranmış asimile edilişinin ardından yeniden yenilenmek üzerine tazelenmektedir. Dünyada var olan kaos karmaşanın katliamların durmasını durdurulmasını isteyen tüm insanlık doğuş ve aydınlık partisinde birlik oluşumunda menzile varılacaktır. Aklını kullanmadan fikrimizin sunuluşundan kanat oluşturmadan varsayım düşüncenin ürünü rivayet anlayışında takılı kalmak uçuruma yuvarlanmaktır ebedi helak olmaktır. Gerçek İslam dini insan fıtratında doğruluk takva Allah korkusu Allah rızası üzerinedir her mümin için Allah sözleri Allah kanunu olarak kabul edilerek yaşamak ve yaşatmak mücadelesi her insana düşen ilahi görevdir. Kuranın insanlığa doğru yol üzerine rehber oluşu kuranı manaya doğru yorumundadır. Hükümsüz İslam gerçek İslam değildir gerçek dişi bir İslam anlayışıdır ve İslam adına uydurulmuştur. Var olan bir gıdanın tüketilmemesi anlamındadır yemediğin yemeğin insana faydası ne ki yemeğin varlığına inanmak yemedikçe sana faydası yoktur. Hükümsüz İslam yok hükmündedir var yemezle yok yemez misali ikisi de ayni anlamdadır.
  KİYAMETE SANTIM KALA DOĞUŞ VE AYDINLIK PARTİSİ İNSANLIĞI UYARMAK UYANDIRMAK AYDINLATMAK KONUMUNDADIR
DOĞUŞ VE AYDINLIK HİLAFET PARTİSİ İSLAMİ TEBLİĞ ÜZERİNEDİR: ÇÜNKÜ? KURAN YENİDEN GERCEK MANASIYLA BİRLİKTE SUNULMAKTADIR. Doğuş ve aydınlık partisi Çıkar ve dünya menfaat partisi değil insanlığı huzura saadete taşıyacak şuanda dünyada eşi benzeri olmayan Fikir partisi olduğunu akli selim düşünen her insan bizi fikrimizin konumundan eğer okuma lütfün da bulunursanız mutlaka anlayacak sinizdir. Dünyada tüm insanlığı barışa davet ederek gerçek barışın temini doğru yol düşüncesinde Kuranın batını manaya doğru yorumunun akıl mantık dilinden tahakkuk ederek sunumundaki düşüncenin mensubu önderliğinde dünyada varlığı sürdürülen çelişkiler üzerine kurgulanmış din anlayışlarını. Çelişkiler üzerine kurgulanmış dinler içi mezhep anlayışlarını, kuranı batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda sadece cenabı hakkı temsil edecek akıl mantık üzerinden tek ilahi din sancağı altında birlik oluşturabilecek, Kuranın hükmünde insan eliyle Allah, in hükümranlığındaki ilahi adaletin egemenliğinde. Yeniden huzurlu bir dünya yönetim anlayışında cenabı hakkın tanımladığı doğru yol üzerinden akıl mantık dilinden bilimsel ve evrensel kurallar çerçevesinde madde ve mana kanunlarıyla çelişkisiz, doğuş ve aydınlık partisi hilafet düşüncesinin mensubu önderliğindeki mücadeleye katılma her birey insanı kendi adına davet ediyoruz.
  DEMOKRASİ LAİKLİK ADALET TANIMLAMASİ
CUMHURİYET DEMOKRASİ LAİKLİK VE ADALET İLKELERİ Hakkındaki görüşlerimi arz edeyim fikirlerim düşünce ve inanç özgürlüğü çerçevesinde kuranın batını manaya doğru yorumunun ilmi izahında İslami tebliğ olarak tüm insanlığın bilgisini sunmak için doğuş ve aydınlık partisinin kapsamındaki görüşlerimizdir. Katılmak katılmamak her birey insanın kendi kanaatinedir. Demokrasi laiklik ve adalet anlayışlarının birbiriyle çelişmeden çatışmadan uyum sağlayabilmesi ancak gerçek adalet ilkesiyle yanı doğruluk ilkeleriyle demokrasi ve laiklik tanımlamasının anlayışları çelişmemelidir. Varsa bir çelişkili anlayış yanlış olan adalet ilkesi değildir adalet adı altında laiklik demokrasi anlayışlarının veya gerçek adaleti temsil etmeyen adalet diye insanlığa dayatılan anlayışların birbiriyle çelişmesidir. Mesela din devlet işine karışmaz devlette din işine karışmaz söyleminin ne anlam ifade eder olduğuna bir bakalım. Din devlet işine siyasete karışmaz bu söylem laiklik ilkesi olarak tanımlanır. Her insan akıl ve mantık üzerinden düşünmelidir. Din cenabı hakkın yarattığı mahlûkun adaletle yönetilmesi yönlendirilmesi üzerine insanlığa doğruluğu yaşaması yaşatması gereğinde kuranın insanlığa gösterdiği doğru yolun tanımıdır. Din siyasete devlet işine karışmaz demek şu anlama gelir. Dünyadaki insanların devleti yönetenlerin siyasilerin Allah’a karşı yaptıkları ve yapacakları haklı hâksiz yönetim anlayışlarından dolayı sorumsuzdurlar. İster çalsınlar çırpsınlar, isterse insanların diğer mahlûkun hakkına tecavüz etsinler haram helal demeden yesinler haramlara helal ruhsatı versinler genel evlerde barlara pavyonlarda kadın pazarlamaya ruhsat versinler. ne yaparsa yapsınlar dilediğini assınlar dilediğini kessinler dilediklerini kendi ilkelerine kurallarına kanunlarına uymadıklarından dolayı cezalandırsınlar onların işlerine Allah karışmaz onlara Allah hesap sormaz anlamında bir tanımlamadır. Dinin devletin siyasetin işine karışmamasının anlamı budur. Bu tanımlamayı yapanlara veya bu şekilde bir din tanımlaması yapanlara hangi mantıkla sizlere dünyadaki siyasilere devletleri yöneten yöneticilere ve onlara biat itaat eden insanlar hangi akıl hangi mantıkla bağdaşan bu konumda bu tanımlamalar yapılmaktadır. Allah hesap sormaz diye bir kural bir ayet mi vardır kuranda. Oysa Allah yarattığı tüm insanlardan hesap soracağını kuranda defa atça bildirmektedir. Düşünce ve inanç özgürlüğü kapsamında bizim inancımıza göre Allah dünyayı yönetenlerden siyasilerden hiç şüphesiz hesap soracaktır İnancında yüzde yüz inanmaktayız. Eğer sormaz ise Allah adil olmaz ki elbette ki cenabı hak adil olarak insanlığı imtihan etmek üzere serbest bırakmıştır. Biz bu inancın mensubu olarak bu düşüncenin mensubu olarak doğuş ve aydınlık siyasi partisi kapsamında faaliyette bulunmaktayız. düşüncelerimizde yanıldığımızı izah edecek bir bilgin varsa saygı duyarız mevcut siyasi sistem kendisiyle çelişiyorsa ki kesinlikle çelişmektedir o zaman sistem kendini yenilemek zorundadır. Bir taraftan din vicdan teşebbüs düşünce özgürlüğü yasaları kanunları diyeceksin bir taraftandı laiklik ilkesiyle çelişiyor diyeceksin varsa bir çelişki ki vardır o zaman çelişkili yasaları kanunları düzelteceksin. Düşünce vicdan inanç özgürlüğü kapsamındaki düşünce mensuplarının düşüncelerinden dolayı cezayı işlem uygulamasını askıya alınmalıdır ve zaman içerisinde mevcut kanunları yasaları düşünce inanç vicdan özgürlüğü kapsamında çelişmemek üzere yeniden düzenleyerek dizayn edilerek çelişmemek üzerine düzeltilmesi gereklidir. Cenabı hak imtihan üzerine dünyayı yönetenlerin ve onlara uyanların işlerine gerçekten dünyadaki işlerine karışmıyor fakat şu şekilde karışmıyor insanlık Allah katından imtihan üzerine olduğu için cenabı hak insanlığı dünyada serbest birikmiştir. Karşılığında ebedi cennet ve cehennem olmak üzerine ilahi emirlere uyarak uyum sağlayarak yaşayanlar yaşamak isteyenler ilahi emirlere uymayarak kendi çıkar menfaat üzerine sadece dünyada dilediği gibi haram helal demeden yaşamak isteyenler sonucuna katlanmak üzere çan çıkana kadar cenabı hak kimseye karışmıyor olduğu bir gerçektir. Biraz akıl ve mantıklı düşünelim siyasiler dünya yöneticileri sizler sizin kurallarınıza kanunlarınıza uymayanlara ceza verirken cezalandırırken cenabı hakkın kanunlarına kurallarına uymayarak kendi kanunlarınızı kurallarınızı uygularken Allah sizlere karışmayacağını sizler cezalandırmayacağını nasıl düşüne bilirsiniz. Birde ben beni yaratanın emirlerine inanarak itaat eden inancındaki insanları siz neden Allah’ın kanunlarını istiyorsunuz diye ceza verilmektedir. Yapılan bu uygulamaların karşılığında ne hal olduğunu düşünemez misiniz düşünmez misiniz? Şu an dünyada cenabı hakkı temsil eden din anlayışı kesinlikle yoktur Allah adına uydurulmuş rivayetlerden kurulu uydurma din anlayışları dünyadaki uygulanış şekillerinde çelişkilerle dolu olarak çıkar menfaat üzerine kurgulanarak toplulukları yanıltmak işte cenabı hakkın emrettiği din budur şeklinde şekiller üzerinden mescitler mabetler meydana getirerek insanlığın bilgisine Allah, in emridir diye empoze edilerek insanlık dini inancında yanıltılmıştır. Cenabı hakkın dini emri dünyada doğruluğu yaşamak yaşatmak üzerine adaleti hâkim egemen kılmak mücadelesinde tüm gerçek Müslümanların birliktelik oluşturarak Allah adına Allah’a düşmanlık edenlerle gerçek Müslüman müminlerle mücadele edenlere karşı mücadele ederek ilahi adaleti yaşamak ve yaşatmak üzerine ittifak etmektir. Düşünki bir insan fıtratında fitnedir çıkarcı menfaatçi hak tanımaz bir insandır böyle bir insanın şekilden İslam dinine inandım diyerek mabetlerde mescitlerdeki ibadetinin ne anlamı vardır. Bir misali örnek vermek istiyorum mantıklı düşünenler mutlaka anlarlar düşünki her hangi bir hayvanı dünyanın neresini ona gezdirirsen gezdir tüm dünyayı ona dolaştır tekrar bulunduğun yere döndüğünde o hayvan yine aynı hayvandır. İşte benzer olarak insanların ne olduğu veya ne olmadığı vicdanındaki fıtratındaki anlayıştır. Eğer ki bir insan fıtrat ve vicdan olarak mümin ise o insan kendinden emin bir insandır. Güvenilir bir insandır güvenli olmayan insanlar fıtrat ve vicdan olarak bozuk düşüncelidir. Bu vesile gerçek mümin değil münafıklık konumundadır
  Resimler
  
  İletişim Bilgileri
Parti Adı     Doğuş ve Aydınlık Partisi
Telefon    
Gsm    
E-Posta    
Adres    
Duyurular
Hava Durumu
TRABZON TRABZON
Döviz Kurları
KUR ALIŞ SATIŞ
© Copyright 2012 - www.nasipbilisim.com