Kiyamet Saati Ondokuz Bigisi

KİYAMET SAATİ ONDOKUZ BİGİSİ

Aşağıda sunacağım sıfatlar konumunda şüphesiz inanmam neticesiyle neticesinde dünyada dünya barışını temin edecek konumda ALLAH KATINDAN  TAYİN OLUNMUŞ tek lider olduğumu aklı selim düşünebilen insanlar anlayacaktır. Türkiye bizim öncülüğümüzde dünyanın lideri ve başkenti konumuna gelecektir. Ancak insanlar bu konuya ekletmesi gerekir gözün gördüğüne değil aklın gördüğüne inanmak gereklidir.

Fikrimde  bütün insanlar  kanaat oluşturma mecburiyetindedir aksi halde insanlar kendini atlatarak Müslüman olduğunu Sanarlar çünkü benim konumum tüm insanlığın bize biat etmesini gerektirir insanlar inanarak kabul eder veyahut fikrimde yanıldığım kanaati vararak ret eder

Çünkü tüm İslam alemi ve sağduyulu insan alemi bizim fikrimiz etrafında ittifak en bütünleşecektir.  bizim bu konumda olmamız tamamen ilahi vergi olarak kuranı mana olarak anlayarak anlatabilecek kapasitede konumunda olmamız  sebebindendir.

Güzel düşünelim ki kuran vasıtasıyla cenabı hak bize mana alemini ahret alemini anlatmaktadır. Bu ahret alemini cenabı hak madde alemindeki benzer olgularla benzeterek tanımlamaktadır.   Konuya ilişkin iki ayetin mealindeki tanımlamaya bakalım.

BAKARA SURESI

ALLAH bir sivri sineği hatta üstünü örnek misal vermekten haya etmez.iman edenler bunun Allahtan  bir gerçek olduğunu bilirler kafirler ise Allah böyle bir misalle ne demek istemiş derler evet Allah o misalle bir çoğunu şaşırtır bir çoğunu da yola getirir o misalle cenabı hak fa sıkları şaşırtır.

İşte kuranın madde alemindeki olgularla mana alemini misillendirerek benzeterek anlatılmasına gerçek iman sahipleri iman ederek inanırlar inanmakta şüphe ederek zanlı kalanlarda cenabı hak  onları fa sıklar olarak tanımlıyor. Diğer benzer ayeti okuyalım.

ALİ İMRAN SÜRESİ AYET 7 sana kitabi indiren odur onun bir kısım ayetleri  muhkemdir bunlar kitabın anasıdır. Öteki ayetler müteşabihtir. kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne aramak keyfince yorumlamak için onun muteşabih ayetlerin ardına düşerler ilimde derinlenmiş olanlar ise ona inandık hepsi rabbimizin katındandır derler  bunun böyle olduğunu kalbi temiz olanlardan başkası anlamaz.

İşte bu ayette de cenabı hak madde alemiyle mana aleminin benzerine muteşabih ayetlerle anlattığını vurguluyor ancak kalbi temiz olanlar bunun böyle olduğuna inanıyor kalbi temiz olmayan yanlış düşünceliler menfaat düşünceliler ise o muteşabih ayetlerin ardına düşerek gerçek İslami gerçek kuranı anlamaktan uzaklaşarak varsayımlarla kendilerine din edinerek hayat nizami sürdürmeye devam ederek fa sık olarak yanı kafir olarak can verirken kendisini aldatarak Müslüman olduğunu sanıyorlar.

Eğer insanlar kafir olarak ölmek istemiyor iseler benim anlatmakta olduğumun ne anlamda olduğunu anlayarak biat etmesi veyahut fikrimde inancımda yanıldığım kanaatine vararak ret etmesidir.

şunu kesin kes vurguluyorum  fikir olarak düşüncelerimden insanlar  ön yargısız bilgi edindikten sonra fikrimdeki inancımda yanıldığım kanaatine dünyada tek insan varamayarak şüpheli olarak ret ederek galeye alınmayacaktır.

Şuan dünyada Kuran-ı batını manaya yorumlayacak kapasitemiz vasıtasıyla Kuran-ı anlayan tek insan olduğum inancındayım. İnancımda asla yanılmadığımı  bu fikrimi her arenada akıl mantık üzere bilimsel ve evrensel kurallar çerçevesinde izah ve ispat edebilecek konumda olduğumu belirtmek isterim.

Dünyada şu anda bizden başka İslami kuranda ayetten manaya sunabilecek tek kişi bizden başka yoktur bizim kuranı ve İslam anlayışımız akıl mantık üzere ayetten manaya sunulmaktadır fikirlerimin sunumunda tek bir rivayet yoktur sadece ayetler vardır. bu kapasitemiz Allah katından fıtratı kanaatimize verilerek tüm insanlığın fıtratı kanatınca değerlendirilerek bir kanaate varılması gereklidir.

Bu vesile dünyada varsayımlar üzere kurulu dinleri,  varsayım rivayetleri  üzere kurulu dinler içi mezhep anlayışlarını, Kuranın doğru yorumu vasıtasıyla tüm insanlığı tek ilahi din çatısı altısında toparlayacak bilgiye sahip konumunda olduğumu vurgularım.

Böylesi bir kişiliğin insanı olarak bu vesile dünya barışının temini üzere doğuş aydınlık siyasi partisini kurmayı hedefleyerek  Türkiye,yi dünyanın baş kenti konumuna taşıma gayesiyle dünya yönetimine  İslam adalet anlayışıyla inancıyla beraber ev sahipliği edebilmek  hedef ve ilkelerimizdir.

aynı hedefteki gayeye hizmet etmek isteyen insanların bizimle birliktelik oluşturmaları Müslüman olmanın gereğindendir.

Dünyada İslam adaletiyle beraber dünya barışının temini sadece bizim fikrimiz vasıtasıyla olgunlaşacaktır inancındaki iddiasındayım.

bizim fikrimiz dünyada şu aşamada İslami tek temsil edebilecek anlayıştır. Sebebi ise  kuranı bizden başka anlayan insan yoktur. Kuranı tek anlayan olarak Bu anlayış kapasitemin varlığı ilahi bir vergi olarak tahakkuk etmiş bulunmaktadır.

şahsim adına dünyada hiçbir dini eğitim almadım buna mukabil  ilk okul mezuniyeti olarak kuranı Arapça okumasını bilmeyen sadece Türkçe mealinde okuyarak batını manaya yorumlayacak bir konumda bir insanım.

Böylesi bir insanın dünyada var olan din anlayışlarının üstünü olarak olgunlaşması tamamen ilahi bir vergi olduğunu aklı selim düşünen her insanın anlamasında bir zorluk olmaması kanaatindeyim.

Benim bu iddia ettiğim konumda olduğum veya olmadığım kanaatine insanlığın varması gereklidir. Kendisini cenabı hakka karşı sorumlu olduğuna inanan her insan benim hakkımda bir kanaate varması gereklidir.  Çünkü cenabı hak bizi bu konuma tüm insanlığın biat etmesi için hazırlamıştır, Kanaati inancımda asla yanılmadım.

Onun içindir ki dünyanın tamamındaki doğruluğu rehber edinmek isteyen  insanların bütünleşmesi için biat edebileceği  insanlığı rehberi insani  olduğumu belirtmek isterim.

fikrim hakkında kimse yanıldığımı izah ve ispat edemeyecektir. Çünkü doğru her zaman her yerde doğrudur yanlış ise her zaman her yerde yanlıştır.

Ancak benim konumumda doğru olduğum veya yanıldığım akıl mantık dilinden anlaşılabilir aklı selim düşünenler akıl mantık üzere bilimsel ve evrensel kurallar çerçevesinde yorumlayarak benim konumum hakkında bir kanaate varılabilirler ve tüm insanlığın hakkımda bir kanaat oluşturması gereklidir aksi halde kimse kendini aldatarak Müslüman olduğunu sanmasın.

MÜSLÜMANLAR DÜNYADA BAŞ OLMAK ZORUNDADIR

Müslümanlar dünyada baş olmak zorundadır ki Müslümanlar şeytanın kolu bacağı eli konumunda olamazlar Müslümanlar şeytanı konumdaki dünya yönetiminin çıkarlarına hizmet edemezler  ancak ne yazıktır ki İslam alemi ve sağduyulu insan alemi menfaatperest dünya ülkeleri yönetimlerine hizmet etmektedir. Onların kolu ayakları olmaktan başka çıkarları kalmamıştır.

bu konumdan çıkışın tek yolu ve yönü bütünleşmekten geçer  şu aşamada ak partisi iktidarı döneminin gidebileceği konum bir yere kadardır oradan öteye geçemez buna gücü yetmez  ak parti dönemi Türkiye de belli atılıma öncülük etmiştir.

Türkiye de belli kitleleri bir araya toparlamıştır ancak Türkiye kendi içerisinde bu bütünleşmeyi sağlayabilir  bunu sinir ötesine taşıyamaz nedeni ise  kaptansız gemi yürümez gemide herkes yolculuk eder  ancak gemiyi kaptan kullanır sinir ötesi bütünleşme bizim öncülüğümüzde olgunlaşacaktır.

Düşünki bu aşamada Türkiye nin dünya yönetiminin öncüsü olması için tüm İslam aleminin öncüleri küçüklü büyüklü liderleri tayip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye ye biat ederler mi etmezler edemezler fakat bizim öncülüğümüze biat edeceklerdir etmek zorunda mecburiyetinde kalacaklardır.

Neden etmeleri gerektiğini fikrimi ve İslam İnancındaki düşüncelerimi  ön yargısız olarak tahlil ederek mantık kullanarak mantık yürütürseniz anlamakta zorlanmazsınız kanaatindeyim. Onun içindir ki dünya bu aşamada bu görülen zülüm yönetimlerinden nasıl kurulmalıdır.

Bu konumdan çıkışın tek bir yolu ve yöntemi vardır. Düşünki dünyada İslam alemini ve sağduyulu insan alemini bütünleştirebilecek lider kimdir kim olmalıdır diye bir soru sorsak kim nasıl cevap verebilir bilenler veya bilmeyenler olabilir tek kelimeyle mehdi resul önderliğidir onun dışında asla olmaz olmak isteyenlerde kaostan başka bir şey ellerinden gelmez buna mukabil her kim diyebilir ki ben dünyada İslam alemini ve sağduyulu insan alemini bütünleştirebilecek konumdayım.

Kimse diyemez gerçek mehdiden başka  birileri kem kum ederek varsayalım ki dediler veya diyenler oldu bunu nasıl başarabileceğinin izahatını yapamaz bunun tek izahat şekli vardır Oda kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ettiği elde bütünleşerek birliktelik oluşturmaktır.

işte o zaman İslam alemi ve sağduyulu doğruluğu rehber edinmek isteyen insanlar dünyada baş olacaklardır.

dünyanın başı olarak dünya yönetimine sahip olacaklardır.

bizde bu konumun rehberi öncüsü ölçüsü insani olarak insanlığın bizimle birliktelik oluşturması  gerekmektedir.

Buradan kimseye nefsimi taktım etmiyorum fikrimi taktım ediyorum bu fikrim ilahi vergi olarak tüm insanlığa sunulmak üzere İslami tebliğ üzere tüm insanlığın ortak görevidir.

Bu fikri anlamıyor olabilirsin ancak anlayabilmek için dünya gündeminde konuşulup tartışılmasına yardımcı vasıtası sebebini oluşturmak için çalışacak elinden gelen her türlü katkıda bulunmak zorunluluğunu düşünmek lazımdır. En azından bu fikrimin varlığını elinden gelen herkese bilgilendirerek bilgi sahibi olmaları sağlamasının ilahi bir görev olduğunu anlayarak  bilmek gerekir.

Çünkü dünyada var olan olumsuzluklardan namussuzluklarda hepimiz insan olarak sorumluyuz bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek üzere bizimle birliktelik oluşumunda dünya yönetimine egemen olmak üzere doğuş ve aydınlık siyasi partisinin kuruluşuna katılarak katkıda bulunmak isteyenlere bizimle birlikte olmaya varım diyebilmeyi cenabı hak, hak edenlere iman gücüyle nasıp eder inşallah.

o zaman dünyadaki yolsuzluklara hırsızlıklara haksızlıklara namussuzluklara dur diyebilmek amaca gayesiyle hiç şüphesiz cenabı hakkın yardımı sebepler vasıtasıyla bizimle birliktedir.

Sizlerinde bizimle beraber olmanız gerekmektedir.

Dünyada namusu koruma görevi haksızlıklara mühlet verememesi görevini cenabı hak cenabı hakka biat edenlere emanet etmiştir sizde cenabı hakkın bu emanetini hakiyle cenabı hakka teslimiyet üzere teslim edebilmek için bizimle birlikte olmalısınız şu ana kadar verdiğim mücadelede İnsanlar bizimle birlikte olmaya çekimser kalmakta olduğu konumundadır oysa çekimser sadece cenabı haktan kalınmalıdır.

Allahtan başka insanlardan çekimser kalmak insan olan insana yakışmaz, ancak şeklinde insan fikrinde şeytanı konumdaki cin sıfatındaki insanlar diğer insanlardan çekimser kalırlar gereği gibi Allaha inananlar bizimle birlikte olmaktan hoşnutluk ve mutluluk duyarlar bizim gibi inanarak düşünen insanla beraber olmayarak çekimser kalanlar kedilerini aldatarak Müslüman olduğunu sanarlar  buradan sonrası sizin tercihinizdir Tercih sizin taktır cenabı hakkındır.

DÜNYADA  BARIŞININ TEMİNİ VE TEMİNATİ ÜZERE

TASARLADIĞIMIZ DOĞUŞ VE AYDİNLIK SİYASİ PARTİSİ KURULUŞ AŞAMASİ

Sürecinde  dünyada varlığı sürdürülen din  anlayışlarını dinler içi mezhep anlayışları gerçeği yansıtmayan anlayışlar sebebinedir ki;

bizim fıtratı düşüncemizdeki  ilahi olgu neticesinde dünyadaki din ve dinler içi mezhep anlayışlarını kuranı batını manaya dönük doğru yorumu vasıtasıyla gerçek İslam adaleti üzerine kurulu tek ilahi din İslam olarak bütünleştirebilecek konumda düşüncede olmam vasıtasıyla beraber dünyada barışının teminini ve teminatı üzere gerçek İslam adalet anlayışıyla beraber  doğuş ve aydınlık siyasi partisini kurmayı tasarlıyorum.

bizimle beraber tasarladığımız doğuş ve aydınlık siyasi partisinin kuruluşuna katılarak kurucular kurulu üyesi olmak isteyen her insan bizimle iletişim kurarak iletişim adresimizden bize ulaşarak bizi bilgilendirerek kurmayı tasarladığımız partimizin kurucular kurulu üyesi olma hakkına sahip olabilirsiniz ve de olmalısınız.

bizim kurmayı tasarladığımız sıyası parti aynı zamanda  sadece Türkiye nın yönetimine talip bir parti siyasi görüş  değil dünya yönetiminin partisi siyasi görüşü olacaktır.

Buna mukabil  biz inşallah cenabı hakkın yardımı bizimle beraber  sizlerinde katılımlarıyla dünya yönetiminin partisini kuruluşunu temelini atmak amacında davetiye üzerine  bu metni  yayına sunuyorum.

Biz bu düşüncemizle  tanıdığımız yakınlarımızla beraber tasarladığımız siyasi  partiyi kurabilirdik  kurmuş olabiliriz de, fakat biz isteriz ki dünyanın her yanında fikrimizin benimsenmiş olmasıyla Türkiye deki Türk insanlarının öncülüğünde fikirlerimizi benimseyenlerle  beraber kuralım artı tasarladığımız doğuş ve aydınlık partisi dünyada tüm insanlığın imtihan vesilesi olacağı hakla batılı ayrıt edeceği  insanlar elekten ve felekten geçeceği için bu partinin temelinin atılımına katılmak katılmamak ayrı bir imtihan vesilesi olacak tabii ki bu siyasi görüşlerimizle beraber birliktelik oluşturan insanlar öncüler olacaktır.

Öncü olmanın elbette Allah katından bir ölçüdür.

Bizim tasarladığımız partinin kuruluşuna kurucular kurulu olarak temel atılımına katılmanızı bekliyoruz.

inşallah tasarladığımız partinin kuruluşuyla beraber  siyasi görüşümüzün temelinin oluşumunu sağlayacağız bu vesileyle  tüm insanlığa temel atma töreniyle beraber İslam adalet binanın inşasını yapma gayesiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız

bunu sadece ve sadece ilahi bir görev kabul ederek yapmaya gayret göstereceğiz.

madde  menfaat karşılığı gözetmeyeceğiz,sadece ve sadece cenabı haktan hak ederek manevi menfaat talep edeceğiz umacağız karşılığında  sadece cenabı hakkın rızası için onun rızasını kazanabilmek amacında olmamız gerekmektedir.

ancak bunu hak ederek talep edeceğiz cenabı haktan böylesi bir görevin bizim öncülüğümüzde  tüm insanlığa verildiği inancımla beraber buradan birinci öncü olarak girişimde bulunuyor katılımlarınızı Allahın nihayetiyle beraber bekliyorum .

bu yol hem hakkın hem de halkın vekili olma yoludur.

Bizimle birlikte olmak isteyenler hakka ve halka vekil olacaklardır.

Allah yar ve yardımcımız olsun. tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun böylesi bir yola girerken sadece ve sadece Allahtan çekineceğiz Allaha isyan eden insanlardan değil Allah çekinileceklerin en hayırlısıdır en iyisidir.

Bu aşamada zülüm üzere kurulu dünya yönetim anlayışından Allaha sığınan Allahtan yardım dileyen insanlara

Aklı selim düşününde kendinize gelin ekmeden hasat olmaz Allahın yardımı Allaha yardım edenlere tahakkuk eder.

işte size cenabı hakkın yardımı tahakkuk etmiştir şimdi sıra sizde şimdi sizde Allaha yardım üzere bizimle birliktelik oluşturmalısınız sizde dünyada tüm insanlığın biat edebileceği tek insan lider aklını kullan şeytana kul  olmaktansa kula kulluk düzeninden Allaha kulluk üzere Allaha kul olabilmek  amacıyla beraber birliktelik oluşumuna herkesi bekliyoruz.

şimdi insanlar kendince düşüne bilirler ki bir kişi kalkmış ayağa dünyayı yönetecek  elbette bir kişi dünyayı yönetemez dünyayı dünyadaki insanlar yönetecek ancak sadece bilir kişi olan bir kişinin öncü liderliğinde yönetecektir.

biz bu konumun bilir kişisi ve bir kişisi ve öncüsü olduğum inancıyla  ayağa kalkmış bulunuyorum  veya ayağa kalkmak istiyorum elimden fikir elime tutunarak elime tutulması gereğini ifade etmek konumundayım.

daha evvelde kişiliğimin tanıtım,ı amacıyla bağımsız olarak Trabzon dan ve İstanbul dan millet vekilliği adaylıklarım oldu en son İstanbul büyük şehir  belediye başkanlığına aday olarak seçimlere katılarak fikir beyanında bulunmuş idim.

şimdi konum um fikir ve görüşlerimizi siyasi parti kurulumuyla beraber dünya barışının temini ve teminatı amaç ve gayesindeyim.

Tercih sizin taktır yüce Mevla’nındır. Belki insanlar kendi anlayışlarına göre bulundukları konumdaki İslami liderlere biat etmiş olabilirler kendilerince İslam,a hizmet ettiklerini sansalar bile onların öncülüğünde İslam alemi ve sağduyulu insan alemi bütünleşemez çünkü hangi lider diğerinin liderliğinde bütünleşecek ki

Oysa  biz  Farklı kişilikte olmamıza sebep bütün İslami konumdaki insanlar liderler eğer ki  gerçek İslami benimser konumda iseler bize biat ederler şayet fasihler kurulunda iseler onu bilemem  tüm insanlığın biat ederek bütünleşebileceği lider öncü olarak kendimi inandığım gibi anlatıyorum. kimseye kandıracak aldatacak konumda değilim.  yalancının mumu yatsıya kadar yanar bu kadar yüklü ve yükümlü  büyüklük de olmak düz insan sıfatını üstündedir tamamen ilahi meseledir. Tabii ki Anlayanlara

KURANIN TANIMINDAKİ GERCEK NAMAZ GERCEK ORUC GERCEK  NASILDIR NAMAZ NASIL KILINMALIDIR.

(Namaz nasıl kılınmalıdır)

Namazın gerçeği  iman sıfatları gereğinde fikir olarak tüm İslami kuralları tümen İslami emirleri eksiksiz elinden deldiğince yerine getirmektir İslami kuralların kısa tanımlaması ise doğruluğu dosdoğru yaşamak ve yaşatmak mücadelesinde malın mülkünle canınla başınla beraber var olmaktır.

Dünyada adaletli bir yönetim anlayışıyla beraber yaşayabilmek için devlet erkanını adil ve adaletli doğruluğu dosdoğru yaşayan yaşamak isteyen insanlardan olması gereğinde biat etmelisin veya o konumda yönetime talip olmalısın

( ORUC NASIL TUTUILMALIDIR )

Gercek oruc yemek yemek veya yememek sıfatlarında değilde esas olara yalan dememe haram yememek haram yedirmemek sıfatlarında oruç tutmak gerekir gerçek oruç böyle tutulmalıdır

 

 

 

DOĞUŞ VE HİCRET KİYAMETSAATİ ONDOKUZ BİLGİSİ

Hz İsa ve mehdi resulün zuhuru nasıl olgunlaşacaktır bu konu her zaman istismar edilerek birileri kendini veya birileri birilerini mehdi olduğunu idisin da bulunmuşlardır ancak bunların hiçbirinin tutarlı tarafı yoktur konuyu çok kısa izahatla anlatayım bir sefer mehdi resuldür yanı Allahın insanlığı uyarmak üzere tayin etmiş olduğu resulü elcisidir.

Gerçek mehdi İslami kuran ayetlerinden manaya akıl mantık üzere anlatabilecek konumdadır, yanı gerçek mehdi İslami rivayetten değil ayetten anlayarak anlatabilecek konumdur işte diğerlerinde yanı istismarcılar dan bizim farkımız bu biz İslami rivayetten değil akıl mantık üzere ayetten anlatabilecek konumda fıtratı düşüncede olmamızdır.

HZ.İSA VE MEHDİ RESUL inancındaki rivayetten çelişkili olarak rivayet edilen yorumları  konuya ilişkin kuran ayetlerinden gerçekte  ne anlamda olduğunu yorumlayarak sunumundan sonra  insanlık tarihini manadan ifade eden harita benzeri  çizdiğimiz grafik tablonun ne anlamda olduğunun konunun ilişkin ayetleriyle beraber her mantığın anlayabileceği dilden sunmaya çalışacağım.

(NISA SURESI AYET 171) EY kitap verilenler dininizde aşırılığa gütmeyin ve Allah hakkında yalnız gerçeği  söyleyin Meryem oğlu ısa   MESİH yalnızca Allahın resulü Meryem,e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur başka bir şey değildir.

(ŞUARASURESI AYET 52) ve işte sana böylece emrimizden bir ruh vahiy ettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmiyordun ama biz onu bir nur kıldık  onunla kullarımızdan dilediğimize hidayet vereceğiz emin ol sen doğru yola çağırıyorsun.

Bu ayetleri şekil üzere değil de  manada ne anlamda olduklarını akıl mantık üzere akıl mantık dilinden anlayalım Meryem oğlu is anın ruh olarak doğduğunu ve o ruh halinin cenabı hakkın resulü yanı insanlığa sunulan elcisi peygamberi olduğunu bu ayet vasıtasıyla cenabı hak kuran vasıtasıyla tanımlıyor.

Esas itibarıyla cenabı hakkın dünyada insan sıfatındaki resullere vahiy ettiği  kitapların ruh hali Hz İsa olmaktadır. O kitapların fikir analarıma o insan resulleri  insanlar olmaktadır yanı vahiy,in anaları insan sıfatındaki resuller (Meryem ana)olmaktadır. Hz İsa nın doğumu yanı kuranın vahiy olarak doğumu fiziksel anayla benzer gösterilerek  benzetme yapılmıştır.  Diğer bir ayette de İsa onlara benzer gölerildiği vurgulanmaktadır. İşte bu benzetme madde alemiyle mana aleminin benzetilerek anlatılmasıdır.

Bu ayetler ve konuya ilişkin diğer ayetleri de manaya yorumlayarak anladığımızda sonuç budur

Kuran fikir olarak doğru yorumuyla bütünleşince insanlığı aydınlatan bir nurdur o nur halı kuranın ruh halindedir kuranın ruh hali is HZ İsa olmaktadır.

Kuranın batına gerçek manasına yorumlanarak sunumunda HZ İsa yeniden doğmuş olacak  kuranın batını manasına doğru yorumunun tahakkuk ettiği insan mehdi resul olmakta mehdi resulün kuranı doğru yorumlayarak sunması düşünce hali fikri HZ İsa,nın yeniden doğumu olmaktadır  buradan kuranın manasına sunulan düşünenin ruh hali mehdi resul önderliğidir.

Kuranın manada ne anlam ifade etmediğini tam anlamadan yapılan yorumlar vasıtasıyla bir daha resul gelmeyecek olarak yorumlanmaktadır.

Ancak burada anlaşılamayan bir konum vardır. Cenabı hak her kitap üzere iki resul tayın etmiştir kuranda kitap olarak en son kitaptır her kitap üzere iki resul olduğu için mehdi olarak tanımlanan bir insan vasıtasıyla kuran yeniden manasına yorumlanarak sunuluşu kuran üzere ikinci bir resulün zuhur etmiş olmasıdır.

(AHSAP SURESİ AYET 40) Muhammet sizin erkeklerinizden  hiç birinizin babası değildir ve lakin o Allahın resulüdür en son nebidir Allah her şeyi bilendir.

Bu ayet hem resulden bahsediyor hem nebiden  ayeti güzel düşünün bak ayette Muhammet Allahın resulü ve en son resul demiyor ya ne diyor en son nebi diyor. Şimdi konuya ilişkin diğer ayeti okuyalım

 

 

 

 

(ALİ İMRAN SURESİ AYET 81) ALLAH vaktiyle nebilerden söz almıştır. Size kitap ve hikmetten ne verdiysem sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir resul gel dimi ebetteki ona inanacak ve kesinlikle yardim edeceksiniz  ve bunu kabul ettiniz mi dedi onlarda kabul ettik dediler Allah,ta öyleyse şahit olun bende sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim dedi

 

Şimdi bu iki ayeti karşılaştırarak yorumladığımızda  her kitap üzere iki resul olduğunu anlayalım Hz Muhammet kendisine kitap şekli vahiy edildiği için hem resul hem de nebi olarak tanımlanıyor  daha sonra beraberinizdekini doğrulayan yanı doğru yorumlayarak insanlığa anlatarak sunan  ikinci bir resul tahakkuk edecek olduğu aklı selim düşünen insanlar için anlamamasına  gerekçeli bir sebep kalmaz yanı kuranı mana olarak çelişkisiz yorumlayabilecek sıfat resul sıfatıdır.

O sıfatta bizde tahakkuk etmiş bulunmakta olduğu inancımda zerre kadar şüphem yoktur.

gaibi bilgileri ALLAHTAN başkası bilemez  resullerde gaibi bilmezler ancak buna mukabil cenabı hakkın kendilerine bildirdiği kadarını bilerek insanlığa sunarlar yanı gaip den bilgi resuller verir Allah verdiği için

(Cin suresi ayet 26+27) o bütün gaibi bilir fakat gaibine kimseyi vakıf kılmaz sevdiği bir resulden başka çünkü onun önünden ve ardından gözetleyici dizer

Bizim kuranın manasına dönük  yaptığımız ve yapmakta olduğumuz gaibi bilgi konumudur bu bilinçlenme şekli tamamen Allah katından fıtratı kanaatimizce oluşmaktadır.

Bu düşünce şeklinin tahakkuk edişi ilahi vergidir olduğuna şüphesiz inanmaktayım. Bu sıfat resul sıfatıdır güzel düşünmek lazım ki ben kendimi Allaha elci tayın edemem ancak Allahın bana  bizim için verdiğini de inkar edemem  inandığım gibide sunmak zorundayım bu fıtratı düşünceyi cenabı hak bize insanlığa anlatarak uyandırarak uyarmak için vermiştir bu olgu çok açık ortadadır Cenabı hak tüm insanlığa bizi anlamayı nasıp eder inşallah.

İNANLIK TARIHININ DÜNYA YAŞANTİSİNİN DÜNYADA İMTAHAN  SURESİ ne kadar  zaman dilimi olduğunu  konuya ilişkin ayetler eşliğinde anlatmaya çalışacağım.

ÖNCE BİR TASLAK OLARAK ANLATIMINDAN SONRA SÜRECİ BELGELEYEN AYETLERİ

SUNCAĞİM İNŞALLAH

İnsanlık tarihinin dünya yaşantısının imtihan süreci Allah katından altı bin yıl olarak tayın olunmuştur olduğu konuya ilişkin ayetlerin manasından anlaşılmaktadır.

bu altı bin yıllık imtihan sürecinde cenabı hak kademeli olarak dört kitap vahiy olarak insanlığa sunmuştur, olduğunu zaten herkes biliyordur.

her  kitap üzere iki resul Allah katından tayın olunmakla dört kitap üzere  sekizde insanlardan resul tayin olunmuştur

bu sekiz resuller ara dönemlerde yedi dönem ara firavunlar karanlık dönem olarak tahakkuk ederek son bulacaktır.

Bu altı bin yıllık surede sekiz resul dönemi yedide ara firavun dönemi toplam 15 dönem ediyor dört de kitapların toplamıyla on dokuz eder olduğu mukabil  mudessır suresinde cehennemin üstünde on dokuz vardır ayetinin anlamı bu şekildedir ki cehennemin üstü dünya yaşantısıdır.

İnsanlığın altı bin yıllık dönemde bu on dokuz dönem tahakkuk ederek dünyada insanlığın imtihan süreci sona erecektir ve ermek üzeredir.

Kuranda birçok resul ismi geçer her isim bir resul anlamında değildir ancak bir resul dönemi her isim anlamındaki manaları içermektedir.

Her resul döneminde   kuranda adı gecen resul sıfatlarının anlamındaki manalar mana aleminde tahakkuk ederler ancak bu olgular şekil üzere görülmezler  bu olgular insanlığın mana yüzüdür. Yanı cenabı hak bize madde alemini değil de madde alemindeki olgularla şekillerle mana alemini benzeterek benzer göstererek anlatmaktadır. Bu mana alemi ise gaip alemidir ki resuller öncülüğünde yorumlanarak sunulur. Şu aşamada bizim yaptığımız yorumlar bu konumu içermektedir. Akıl mantık dilinden sunulmaktadır yine akil mantık dilinden anlaşılır.

 

HADİD SURESI AYET 4  o dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı sonra arş üzerine hükümranlığını kurdu yere gireni ondan çıkanı gökten ineni ve ona yükseleni bilir her nerede olursanız sizinle beraberdir Allah bütün yaptıklarınızı görür

HAC SURESİ AYET 47 birde senden acele azap istiyorlar elbette ALLAH sözünden caymaz bununla beraber rabbin katında bir gün sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir (bin kadardır.

bu iki ayeti birbiriyle karşılaştırarak yorumladığımızda  işte buradan insanlık tarihindeki imtihan surecinin altı bin yıl olduğu anlaşılmaktadır.

Cenabı hakkın yerleri gökleri altı günde yarattığı ayetin bir günü ahret günüdür yanı batını gündür mana günüdür o batını günün mesafesini yanı ne kadar zaman dilimi olduğunu diğer ayette vurgulayarak diyor ki sizin dünya yaşantınızdaki binyıllık süreç manadaki bir gün mesafesinde Allaha yükselir  bir gün bizim bin yıllık surecinde olduğumuza göre tamamı altı gün altı bin yıldır işte biz dünyada altı bin yıllık imtihan olunmak üzere insanlık yaratılmıştır. Yine konuya ilişki diğer iki ayeti mealinden manasına yorumlayalım. Yine konuya ilişki diğer iki ayeti mealinden manasına yorumlayalım.

 

SECDE SURESİ AYET 4VE 5  odur ki gökleri ve yeri altı günde yaratmış. Sonra arş üzerine hükümdarlığını koymuştur sizin için ondan başka ne bir sahibiniz nede bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünmez misiniz gökten yere kadar gökten yere kadar bütün işleri o düzenleyip yönetir sonrada sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olanı ona bir günde yükselir.

 

İşte bu iki ayette diğer iki ayeti n benzer anlamında  olarak bir ahret gününün bizim yaşadığımız dünya gününe mukayesende bir ahret günü bin yıllık dünya yaşantısına eşit yaratılmış olduğunu cenabı hak bize manada batından vahiyle beraber bildirmektedir bize de inanan arak iman etmek düşer.

Bu ayetlerin  mealinde bu manaya anlam ulaşmaktayız ancak yinede madde alemindeki bulgular kültür hazinelerin dede atı bin yılı aşkın insanlık kalıntısı nesnesi yoktur.

Bu olgunun varlığı da bu ayetlerin manadan sunumuyla bütünleşmektedir.   Ancak  burada sadece insanlık tarihi altı bin yılı içermektedir evveliyatındaki  diğer mahlukun varlığının ne kadar zaman olduğunu yorumlamıyoruz o konuda da bir bilgiye vakıf değiliz.

Buradan  sitemizdeki ana sayfadaki şekil olarak çizdiğimiz çizelge tablosun da görüldüğü üzere dört kitap dönemi ve her kitap üzere iki resul toplam on iki ile ilgili ifade eden  ayetleri buradan sunarak bilgilerinize arz edeyim. On iki ne  anlamda olduğunu ayetlerin mealinden manasına yorumlayarak sunalım. On ikiyi tanımlayan dört ayet beraber manada ne anlama geldiğini yorumu arz edeyim

TEVBESURESİ AYET 36

Doğrusu Allah katında ayların sayısı göklerin ve yerin yaratıldığı gün ki sayısında Allah yazısında on iki aydır bunlardan dördü haram aylardır işte bu en doğru dindir onun için    bunlar hakkında kendinize zülüm etmeyin müşrikler sizinle top yekun savaştıkları gibi sizde top yekun savaşın ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir.

Bu ayetin mealindeki manası hakkındaki bilgilerimi arz edeyim ayların sayısının on iki olması bu aylar fiziki aylar değil dır fiziki ayları yılda on iki olduğunu zaten biliniyor onun için anların sayısının on iki olduğu vahiyle bildirmeyi gerektirmez  gerekli olan manada ki ayların şayisidir manadaki aylar ise resulleri  temsil eder yanı insanlık tarihi boyunca insanlığın imtihan olunacağı on iki resul Allah katından insanlığa uyarıcı olarak gönderilecek bu on iki dönem tamamlanıncaya insanlık tarihi söne erecek ayların sayısının on iki ve dördü haram aylardır bu şu anlamdadır cenabı hak insanlığa dört kitap vahiy ediyor her kitap üzere iki resul toplamda on iki ediyor  dördü haram ay olması dört kitap kapsamaktadır. Haram oluşları ise haram şu anlamdadır  kitaplara dokumak haramdır yanı olur olmaz varsayımlar üzere şüphe ve zan üzere yapılan yorumlar yasaklanmıştır kitaplara dokunmak yasak ve haramdır. Kuranı yorumlayarak insanlığa sunmak Allah adınadır Allah adına şüphe ve zan üzere mesaj verilmez ancak akıl mantık üzere ne anlama geldiği kanaatine vararak Allah bunu demek istemiş diyebilirsin onun içinde kuranın bize verdiği mesaj batını alemi aktarmaktadır kuranı batını manaya yorumlayacak kapasitesi olmayanların kuranı yorumlayarak sunmaları Allah katından yasaklanarak haram kılınmıştır. Kuran resuller öncülüğünde Allah vergisiyle beraber manaya yorumlanarak sunulu onun haricinde resullerin yorum şekli rehber edinilir. Dört haram ay dört kitap anlamında olduğudur

BAKARA SURESİ AYET60

Bir vakit Musa kavmi için su dileğinde bulunmuştur bizde asan ile taşa vur demiştik  bunun üzerine ondan on iki pınar fışkırdı her insanlar kendi su içeceği kaynağı bildi Allah rızkından yiyin için bozgunculuk yaparak yer yüzünü fesada vermeyin.

Bu ayetse diğer  on iki ayetinin değişik misalle aynı manayı içermektedir on iki pınar yine on iki resulü kapsamını ilim pınarı olarak vermektedir. Allahın rızkından yiyin içinde bozgunculuk yapmayın yanı vahiye ve onun anlamına tabı olarak bozgunculuk yapmayın suyun kayadan fışkırması vahiy,in manadan görünürde olmayan bir halden tahakkuk edişidir.  Allah katından sekiz resul insan olarak insanlığa sunulmakla beraber resuller fizik olarak öldüğünde ara dönemlerde insanların resulü kitaplar olarak ruhani olarak resuldürler

MAIDE SURESI AYET 12

ANT OLSUNKİ Allah İsrail oğullarından söz almıştır içlerinden on iki nakip gönderdik Allah haberiniz olsun sizinle ben beraberim ant olsun ki eğer siz namazı kılar zekat verir resulüne inanır kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allaha gönülden ödünç verirseniz kesinlikle günahlarınızı siler sizi ırmak akan cennetlere koyarım bundan sonra içinizden her kim nankörlük eder küfre saparsa artık düz yolun ortasında sapmış kendini zayi diye buyurmuştur .

Yine bu ayette diğerlerinin benzeri olarak değişik misalle vurgulanmaktadır on iki nakip on iki lider anlamındaki insanlık bulunduğu dönem itibarıyla kendi dönemindeki resullere tabı olarak hayat nizamı sürdürmeyi gaye edinmelidir fizik bazındaki resulleri dünya yaşantısında olmadığı ara dönemlerde bulunduğu konumdaki kitap ve o resulün felsefesi yorumları doğrultusunda hayat nizamına yön tayin edinmelidir.

ARAF SURESI 160

BUNUNLA BERABER biz onları on iki kabileye ayırdık o kadar ümmete ayırdık ve Musa,ya kav mi kendisinden su istediği vakit şöyle vahiy eyledik vur asan ile taşa o zaman ondan on iki pınar akmaya başladı halkın her kesimi kendi su içeceği yeri belledi bulutu üstüne gölgelik cıktık  kendilerine Kudret helvası ve bıldırcın indirdik size rızık olarak bununla beraber onlar zulmü bize yapmadılar ancak kendi nefislerine zülüm ediyorlardı

Bu ayette diğerlerinin anlam ve manasında değişik şekle misal verilerek sunulmaktadır. Kavım ve kabile şekli ise her resul dönemi o resulün alanında bir kabile olmakta ve kavım olmakta anlamını içermektedir bunlar cenabı hakkın geçmişe ve geleceğe dönük insanlığı manadan vahiyle bilgilendirmesidir biz ede inanmak düşer.

 

HAKKA SURESI AYET  7

ONU yedi gece sekiz gün aralıksız üzerine saldı o kavmi görürsün sanki kendileri kof hurma kütükleri

Orada çarpılıp yere serilmişler.

Bu ayette yine cenabı hak manadan  sekiz günden ve yedide geceden  bahsediyor sekiz mana günü sekiz resul vasıtasıyla mana aleminin gün doğumuna mukabil sekiz resul ara dönemlerinde de  yedi fikir karanlık dönemleri tahakkuk ederek insanlık tarihi bu sekiz resul dönemi ve yedide firavunlar ARA döneminin tamamlanışıyla beraber insanlık tarihinin imtihan süreci son bulacaktır. Yedi firavun dönemi sekizde resul dönemi dörtte kitaplarla beraber toplamda on dokuz eder işte mudessır süresinde cehennemin üstünde on dokuz vardır ayetinin manadaki şekli   bu şekildedir cehennemin üstü dünya yaşantısıdır

MÜDESSİR SURESİ AYET 30 VE 31

Üzerinde on dokuz vardır biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık sayılarını da sadece inkarcılar  için bir fitne vesilesi kıldık ki kitap verilenler müminler şüphelenmesin kalplerinde  hastalık bulunanlarla kafirler Allah bununla ne demek istiyor desinler  işte  böylece Allah dilediğini de yola getirir rabbin ordularını sadece kendisi bilir o ancak düşünmek için insanlara öğüttür.

İşte bu ayetler batın alemindeki olguları böylece bize anlatıyor ancak aklımızı kullanarak kurana batın olarak mana olarak inanmak lazım ki cenabı hak bizi bu vasıtayla uyarıyor diyor ki ben size bun dünyada sadece imtihan amaçlı olarak belirli bir sürede imtihan edeceğim üzerine yarattım ve  iyileri cennetime sonsuz olarak yerleştireceğim, yinede kötüleri de sonsuz olarak cehenneme yerleştireceğim.

Meselenin özünde Allaha isyan değil itaat etmek gerekir,  Allaha itaat doğruluğu yaşamak ve yaşatmak mücadelesinde mücadele etmektir.  bu verileri yerine getirmeyen Allaha isyan etmiş anlamındadır çünkü cenabı hak diyor ki Allah hiçin Allahın adaleti olan İslam adaletini yer yüzüne hakım kılmak için var gücünle çalışacaksın, çalışmamak Allaha itaat etmemek anlamını taşır.

Allahın adaletini dünyada hüküm kılmak için mücadele etmenin kendisi namaz kılmaktır.

namaz bir gayeye binaen kılınır gayesiz namaz olmaz namaz bir sen böl değil namaz bir gerçek tı.   namaza kalkarken alacağımız aptesti ilim aptesti olacaktır kendi kötü fikirlerimizden arınarak ilimle beraber temiz dosdoğru fikirlere tabı olacağız ve o fikirlerle Allahın huzurunda İslam adaletinin hakimiyetindeki cemaatteki  yerimizi alarak saf tutacağız bu aşamada namaz kılmak isteyen insanlar bizimle birliktelik oluşumunda İslam adaletini dünyanın tamamına hakım olsun gayesiyle beraber mücadele edeceğiz biz bu mücadelenin öncüsü ölçüsü lideri olarak tüm insanlığı bizi anlamaya ve bizimle birlikte namaz kılmaya bizimle birlikte olmaya davet ediyorum.

aynı anda bu davetiye ilahi bir metin olarak insanlığa tebliğ edilmektedir.

bizimle birliktelik oluşumunda bu fikirlerin ve bizim  varlığımızı diğer bilmeyen duymayan insanlığa tebliğ amacıyla bilgilendirmek üzere herkes ilahi bir görevi yerine getirmek üzere ayağa kalkmalıdır işte namaz için bu şekilde ayağa kalkılmalıdır. Namaz fizik,en değil esas olarak fikren kılınır bedenimizde o Fikret üzere kullanmak bizim fikir elimizdedir kuranı şeklini okuyarak şeklimizce kıldığımız namaz bir gayeye binaen değildir sadece bir gelenektir ancak bizimle birliktelik oluşumunda İslam adaletinin hakimiyeti için kuranı manası üzere İslam adaletinin hükmünün hükmü için fikir namazı kılacağız işte insanlığın kılması gereken gerçek namaz böyle kılınmalıdır aksinde insanlık kendini aldatmış olur şu an dünyadaki din anlayışlarının hiç biri gerçek İslami temsil etmez çünkü İslam,ın temsili Allahın temsil edilmesidir onun için İslami doğru anlayarak doğru hüküm edilmesi İslami temsil eder  mabetleri n hiçbiri camilerde içinde olmak üzere gerçek İslam anlayışının temsili değildir.  Gerçek İslami İslam adaletin dünya üzerindeki hükmü temsil eder hükümsüz İslam ,İslam değil İslam ne zaman hükmederse o zaman İslami  temsil eder  bizde İslami temsil edecek gerçek İslam anlayışıyla beraber tüm insanlığın huzurundayım tüm insanlığı bizi anlayarak birlikte olmaya davet ediyorum. Fikrimin İslam anlayışımın tamamın diğer insanlardaki soru işaretleri tamamen yok edecek konumda ilerleyen zaman diliminde tahakkuk ederek sunulacaktır ancak bu karşılıklı müzakere tartışılmasıyla mümkün olacaktır. İletişim adreslerimden bize gerekli soruları sorabilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*