Doğuş Ve Aydınlık Partisi Programı

 Önce dünyaca İslâm ve sağduyulu insan bütünlüğünü sağlamak amacıyla,

 Dünyada varlığı sürdürülen zülüm üzerine kurulu doğru adına tanımlanan yanlış ve yanılgılı adalet anlayışlarını düzeltilmesi yönünde görüş ayrılıklarının giderebilmesi üzerine tüm dünya insanını

Türkiye önderliğinde yeniden tasarlanarak düzeltilerek gerçeği gerçek olarak tüm insanlığın ortak noktada ittifakla kabullenebileceği hukuku bir adalet anlayışında,

Tüm insanlığı Adalet ve doğruluk ilkelerine bağlanmaya davet ederek, dünyadaki devletlerarasında alınan ve alınmakta olan menfaat üzerine kurulu kararları,

 Türkiye öndeliğinde menfaat üzerine değil, de adaletin gereğinde gerektiği şekilde karara bağlamak olmalıdır.

 Hedefimiz Türkiye’yi dünyaya lider ülke olmasını sağlamak gayesinde ki mücadelesi üzerine çalışmak olacaktır.

Doğuş ve aydınlık partisine halkın desteğiyle Türkiye önderliğinde tüm dünyaca İslâm ittifakında ve sağduyulu doğruluğu rehber edinmek isteyen tüm insanlığı doğuş ve aydınlık partisi vasıtasıyla Türkiye önderliğinde bütünleştirmeyi amaç edinerek dünya barışının teminini sağlamak üzerine çalışarak güçlü olmayı temin edebilmek için,

ülke ve dünya yönetimine adil hakem sıfatıyla yönetmek gayesiyle dünya barışının teminatını sağlayabilmek için insan bütünlüğünü sağlayabilmek gayemiz olacaktır.

 Bu konuda Türkiye’yi öncü ülke yapmak için mücadele etmek hedefimizdeki bir numaralı ilkemiz olacaktır.

Türkiye dünyanın başı ve başkenti konumuna getirebilmek doğuş ve aydınlık partisinin ilke ve hedefindeki gayemiz olacaktır.

 Bu görüşler doğrultusunda Türkiye öncülüğünde oluşturulacak İslam ve sağduyulu adalet ilkesinde bütünleşen insanlık ittifakı sayesinde dünyaya gerçek adalet anlayışını fıtratı vicdanı kanaatine telkinde bulunarak ikna kabiliyetiyle tebliğ ederek tüm dünya ülkelerine tavsiye edilecektir.

Doğuş ve aydınlık partisi vasıtasıyla Türkiye önderliğinde bu düşünce doğrultusunda tüm dünya insanını fetih edebilmek için fetih harekâtı başlatılacaktır.

Türkiye önderliğince sağduyulu insanlığın bütünlüğünün bütünleşmesi halinde ortaya bir fiziki güç oluşumu konumunda Türkiye dünyanın başkenti konumuna gelmiş olur ki

bu vesile ile dünya yönetimine şekillendirmek üzere Türkiye’de bir araya gelecek tüm dünya ülkelerinin temsilcileriyle beraber Türkiye önderliğinde alınacak adil hane adaletli kararlar vasıtasıyla dünyaya huzurlu bir ortamı temin edebilmek üzere şekillendirmek amacımız ve ilkemiz olacaktır.

  Menfaat üzerine kurulu birleşmiş milletler topluluğunun aldığı kararlar İslam ve sağduyulu insan ittifakının oluşumu sayesinde

 Türkiye önderliği de oluşacak fiziki güç sayesinde hükümsüz kabul edilerek,

Dünya üzerindeki devletlerarasındaki sorunların çözümsüzlüğünün çözümünde

İslam ittifakının aldığı adil hane kararlar tüm insanlığın faydasına hüküm güdecek olması için mücadeleye Türkiye önderliğinde yegâne alınacak kararlar huzurlu bir ortamın teminini ve teminatını temin edebilmek doğuş ve aydınlık partisinin programında ilke ve hedefi olarak sabit kalacaktır.

 Doğuş ve aydınlık partisinin adalet anlayışında haklıya ve hak sahibine hakkı nispeti hakkını vermek, olacaktır.

Devlet yönetimi birimlerinde yetkililerce haksızlığa meyledenler azledilecek ve devlet birimlerinin görevi sadece kurallar çerçevesinde adil hakem sıfatıyla kurallara uymak ve uygulamak olacaktır.

Türkiye ile birlik oluşturulan diğer dünya ülkeleri arasında gümrükler sıfır seviyesine çekilerek mal fiyat dengesi oluşturulacak sabıkası temiz insanlara serbest dolaşım hakkı temin edilecek

 Türkiye önderliğine ittifak eden ülkelerle iki il arasında ki konuma benzer bir ilişki şekline getirilmek için müzakereler başlatılarak uygulamak için her iki tarafın anlaşabileceği bir ortamda kabul edilmesi öngörülerek önerilecektir.

 Bu vesile yeni bir imparatorluğa giden yolun temeli atılmış olacaktır.

 Ekonomik alanda devlet fiyatları belirlemeyecektir, fiyat birimleri serbest piyasadaki oluşum üzerinde arz talep üzerinden dengeyi sağlayacaktır.

 Sebze meyve satışındaki manavlara ayrı ruhsat verilecek; gıda marketlere ayrı ruhsat verilecek; kimyasal temizlik maddeleri gıda ürünlerinden ayrılarak ayrıca kendi alanında tahsis edilen iş yerlerine ruhsat verilecektir.

Trafik sigortasıyla kasko bütünleştirilerek orta bir seviyede tek sigorta haline dönüştürülecek bütün araçlar kasko statüsünde sigortaya kavuşacaktır.

Her işyeri kendi alanında ayrı ayrı ruhsat verilecektir. Büyük şirketler halindeki perakende marketlere bir sınırlama getirilecektir. Pazar yerleri modernleşerek üstü kapalı konuma getirilmesi sağlanacaktır.

 Devletin görevi adil hakem sıfatıyla sadece ortamı güvenli bir şekilde tutmak üzerine bina edilecektir.

 Ekonomik alandaki görüşleri iş dünyasıyla ilgili birimlerce kendi aralarındaki rekabet oluşumundan kaliteyi ve ucuzluğu sağlayabilmek üzere piyasa kendi kendini oluşturacaktır.

  Devlet yönetimi ekonomiye şekil vermeyecek devlet yönetimi güvenli bir ortamın teminini ve teminatını verecek gerekli gördüğü üretim alanlarına üretimi artırmak üzere üreticiye işçiye cif çiye iş adamına esnafa bilim adamlarına imkânlar dâhilinde kredi temin edecektir.

 Diğer modelleri iş dünyası kendisi kendi anlayışına göre düzenler devlet sadece güvenli ortamı temin eder.

 Serbest piyasa ortamında rekabet ortamı kaliteyi ve ucuzluğu sabit tutması için sürekli kalacaktır. 

Bilim adamlarını yeni buluşlarına devlet desteğiyle devlet kontrolüyle katkıda bulunulacaktır.

Her konu ve konumlar akıl mantık bilimle ön planda tutulacaktır, varsayımlara itibar edilmeyecektir.

İnanç özlüğünde İnsanlar hangi dine hangi dile hangi ırka hangi mezhebe hangi kültüre mensup ve sahip olursa olsunlar devlet karşısında din dil ırk gözetilmeksiniz eşit mesafede eşit insan olarak ön görülecektir. Fikir özgürlüğünde örgütlenmek üzerine Cebir ve şiddet kullanılmayacak tüm insanlara insanca eşit değer verilecek kimse kimseden üstün veya alt olarak görülmeyecek.

Bir bireyin özgürlüğü adalet sınırını aşarak diğer bireyin hakkına tecavüz özgürlüğüne dönüşmesine müsaade edilmeyecektir.

 İnsanların özgürlük alanı tecavüz sınırında adalet ilkesiyle sınırlı sabit tutulacaktır. Kimseye tecavüz özgürlüğü verilmeyecektir.

 Tüm insanlığın üstü adalet ve doğruluk ilkeleri olacak tüm insanlar adalet ve doğruluk ilkelerini kendine rehber edinerek üst kabul etmesi tavsiye edilecek.

 Adaleti hükmeden devlet birimlerine itaat edilecek adaletsiz konumdaki devlet birimleri bir üst makama şikâyet edilecek Hiçbir devlet görevlisini sucunu bulunduğu makam gereği örtbas edilemeyecek

 Her kim olursa olsun adalet önünde eşit olarak görülecektir.

Herkes belli yaştan sonra emekli olacaktır.

Bu yaş oranı o birey olan kişinin sıhhatinin elverişine göre doktor raporuyla tescil edilecektir.

Her konu ve konumlar geniş müzakere sonucunda karara bağlanarak en doğru karar alınacaktır ve derhal uygulanacaktır.

 Her şey iyi niyet ve doğruluk sıfatları gereğinde yapılandırılarak bina edilecektir.

 Gelir vergisi kazançtan asgari tutularak esas olarak maldan mülkten ve servetten alınacak.

 Gelir ve mülk seviyesi düşük olanlardan müzakere sonucunda belirlenecek bir seviyenin altında vergi alınmayacak.

 İşsizlik konusu ise sıfır seviyesine çekilmek üzerine kalkınma hamlesi başlatılarak bütün kaynaklar seferber edilecektir.

Üniversite mezunu olup da iş bulamayanlara asgari ücret seviyesinde maaş ödenmesi yapılması ön görülecektir

. Ülkemizin kalkınmasına paralel olarak asgari ücret yükseltilerek insana insanca yaşayabilmesi üzerine en makul olan seviye getirilmesi temin edilecektir.

 Devlet yönetimi devletle ilgili birimleri müfettişler vasıtasıyla denetlemeye tabı tutacak artı her müfettiş bulunduğu görevi hakkıyla teftiş ederek denetleyip denetlemediği halkın şikâyeti konusunda bir başka müfettişler vasıtasıyla tescil edilecek

 Artı bu konularda halkın şikâyetleri de önem arz ederek her kasıt konularında kısas üzerine uygulanacak, halkın haksızlıklar karşıtında şikâyete teşvik amacıyla şikâyet konusunun gerçek olması halinde şikâyetçiye şikâyet konusunun konumuna göre belirlenecek bir miktar hazineden para olarak pirim ödenecektir.

Şikâyetçinin şikâyetin gerçeği yansıtmaması halinde şikâyetçiye de ceza işlemi uygulanacaktır.

 Bu konumda halkımızın sağduyulu insanları müfettiş konumunda ihbarda bulunarak müfettiş görevi üstlenmiş olacaktır.

Gerekli görülen diğer konularda halkımızın öngörüsü eşliğinde doğuş ve aydınlık programına peyder pey ilave edilecektir.

 Artı bu konuda halkımızın öneride bulunarak doğuş ve aydınlık partisi programına insanlığın faydasına düşünülen her görüş yer verilecektir.  Böylesi bir hayalimizin gerçeğe dönüşmesi halinde dünyada adaletin adaletle uygulanması konumunda dünyada kavga olmaz kavga olmayınca savaş olmaz savaşlar olmayınca da silaha yatırıma gerek kalmaz

 Dünyada silaha ve askeri harcamalara yapılan yatırımlar insana hizmete yönelerek dünya ekonomik alanda tavan yapması ve huzurlu bir ortamın temin edilmesi

Gerçek adaletin hükmü hükmettiği dünyada kavga ve savaş olmayınca kavganın ve savaşın olmadığı bir dünyada insan gücü enerjisi sadece kalkınma yönüne dönünce dünyada hayal bile edilemeyen kalkınma kendiliğinden tavan yapar.

 Doğuş ve aydınlık partisinin görüşleri bu ilkelerin temelini oluşturarak hedefe ulaşabilmek amacında sonuna kadar mücadeleyi ilke edinerek müzakere ve mücadele edecektir.

 Doğuş ve aydınlık partisi her zaman hakkın ve haklının yanında olacak ırk milliyetçiliği değil hak milliyetçiliğinde daima hakkın ve haklının yanında olmayı haksızca insana ve insanlığa zulmedenin karşısında olmayı ilke ve hedef olarak sabit tutacaktır.

Bugüne kadar geçmiş siyasilerin insana hizmet amacındaki yasaların uygulamalarının getirdiği hizmetin uygulanır şeklinin devamı temin edilecektir.

 Her karar insanlığın huzurunu temin amacında geniş müzakere sonucunda karara bağlanacaktır.

Doğuş ve aydınlık programında ırk milliyetçiliğine yer verilmeyecektir.

Bu programı taslak şeklini benimseyen tüm insanlığı bizimle beraber bu oluşuma katılmaya davet ederek çağrıda bulunuyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*