Doğuş Ve Aydınlık Partisi Siradan Değil Sırdandır

Allah’ı temsil eden siyasi yönetim anlayışında birlik oluşturacak düşüncenin mensubu önderliğinde doğuş ve aydınlık partisi tahakkuk ederek kurulmuştur. Dünyada bizden başka kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk edişinden bahseden yoktur velev ki olsa bile altını doldurabilecek düşüncenin asla mensubu olamaz. Böyle bir şöylemi söyleyebilecek dünyada bizden başka bilgin bulamazsınız onun için bizi anlayabilmek için aklıselim düşünmelisiniz.

Gerçek adalet kuranın hükmüyle çelişen değil mutabık kalan anayasa ve yasalardır kanunlardır. Çünkü adalet demek yüzde yüz doğru demektir. Doğru cenabı hakkın kuran vasıtasıyla beraber insanlığa gösterdiği doğru yoldur. Doğru bir olduğuna göre doğru kuranın doğru yorumunda kuranın ne manaya geldiğini akıl mantık bilimsel ve evrensel değerler üzerinden doğru anladığımızda kuranla çelişmeyen anayasa ve anayasayla uyumlu kanunlar yasalar yeniden hazırlanmalıdır Ki; cenabı hakkın insanlığa emrettiği adalet yerini bulsun. Şu an dünyanın tamamında her ülkenin kendine has çelişkiler üzerine kurgulanmış sözde adalet adı altında çelişkiler üzerine kurgulanmış anayasaları yasaları kanunları vardır.

Sözde hepsi adalettir oysa hepsi adalet adı altında gerçek adaleti temsil etmeyen dayatmalardır. İşte onun için dünyanın tamamında zulüm haksızlık vardır. İşte onun içindir ki kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu doğuş ve aydınlık partisinin önderliğinde kuranın hükmüyle uyum sağlayan anayasa ve anayasayla uyumlu yasaları kanunları yeniden müzakere ederek hazırlanarak gerçek adaletin tesisi üzerinde dünya yönetimini yeniden şekillendirmek. Tüm insanlığı doğuş ve aydınlık partisine katılmaya katkıda bulunmaya davet eder bu vesile tüm insanlık yeniden gerçek İslam dinine irtica ederek girmelidir. İslam dini ilahi adaletin dünya yönetimine egemen olmak düşüncesinde mücadele etmektir. Bulunduğumuz konumda şu an doğuş ve aydınlık partisinden başka temsilcisi dünyada yoktur. Çünkü kuran batını manaya doğru yorumunda sadece doğuş ve aydınlık partisinde bütünleşmeliyiz şu an dünyanın tamamında cenabı hakkı hakkıyla temsil eden bir İslam dini yoktur sadece İslam dini adına kurgulanmış rivayetler üzerinden sadece İslam adına İslam dinini sembolize eden din anlayışları vardır.

Cenabı hakkı temsili üzerine dünya barışını teminini sağlayacak düşüncenin mensubu önderliğinde Türkiye dünyanın başı olma yolundaki tanıtımında tüm insanlığa çağrıda bulunmaktayız.  Kâinatı yaratanda yönetende cenabı haktır ancak dünya yönetiminde cenabı hak insanı halife vekil yaratarak kuranın rehberliğinde halife olarak kendisine emaneten sorumluluk yüklemiştir. Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun anlamı dünyada varsayım üzerine kurgulanan dinleri dinler içi mezhepleri akıl mantık dilinden kuranın gerçek manasında birlik oluşturabilecek bir anlayışın varlığındaki öncü dünya lideridir tüm insaniliğin lideridir. Kabul et sende et mesende o dünya lideridir. Kabul etmek kişinin kendisinin değişimine vesile olur kabul etmemek kendisinin bulunduğu konumda Allah’a ortak koşan bir düzenin mensubu olarak şirk üzerine kalmasının sebebi olur.

Dünyada insanlık kuranın hükmünü rehber edinmeden kendi tasarımınca dünya yönetimine şekil verme girişiminde bulunması Allah’a üstünlük taslaması kendisini ilah sıfatına koyarak Allah’a şirk koşmasıdır. Cenabı hak Allah’a ortak koşanları asla bağışlamayacağını onlar dünya dolusu altını fidye verseler asla kabul görmeyeceğini bildirmektedir. Onun için bu dünya düzeni top yekûn Allah’a şirk kosan Allah’a ortak koşan düzendir. Bu zihniyetlere itaat edenlerde onlara kulluk ederek onları Allah’a ortak koşmalarıdır. Firavun zihniyetlileri Allah’a ortak koşanların tamamı kâfir sıfatına girerler hangi dinin mensubu olursa olsunlar yüzde yüz kâfirlik sıfatında kalırlar. İşte bu vesile dünyada cenabı hakkı temsil eden hilafet makamı dünyada yönetimden düşürülünce tüm insanlık Allah’a kul olmaktan uzaklaşarak top yekûn firavunlara kulluk dönemi başlamış oldu.

 Allah’ın varlığına her kez inanır ancak Allah’a inandığı halde kuranın hükmüne batını manasına inanmakta şek ve şüphe eder şek ve şüphe Allah sözünden edilmez Allah ne derse kanundur o kanunlara uyulur şek ve şüphe ederek uymayanlar münafıklar kâfirlerdir. Kim ki bu firavunlar düzenini isteyerek veya istemeyerek kabul eder Allah’a ortak koşan bu düzeni kabul edenler her ne olursa olsunlar top yekûn Allah’a ortak koşmaktadırlar. Ancak fakat şu bir gerçekken Şu an dünyanın tamamında İslam anlayışları hurafelerle doludur İslam dinini temsilden çok uzaktır hadis rivayet adı altında İslam diye uydurulmuş din ve mezhep anlayışlarıdır.

 Oysa İslam dini akıl mantık bilimsel ve evrensel kurallar kanunlar çerçevesinde kuranın ayetten manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda dünyada cenabı hakkı temsil eden hilafet anlayışında gerçek müminler akıl mantık üzerinden gafletten uyanarak iman ederek aklını kullanarak ittifak ederler.  Kuran sıradan bir kitap değil sırdan bir kitaptır olduğu üzere, Kuranın batını manaya doğru yorumunda ki düşünce önderliğinde kurduğumuz doğuş ve aydınlık partisi sıradan bir parti değil cenabı hakkın dünyadaki temsili üzerine sırdan bir partidir olduğunu anlamak için, düşüncelerimizi akıl mantık üzerinden kanaat oluşturanlar mutlaka anlarlar. Anlamayanlar için ise bir kanaat üzerinden değil şek ve şüphe üzerinden kalanlardır.

Siyaset arenada varlığını sürdürenler İslam hukuku ilahi adaleti makama taşımak için Allah yolunda varlığını verenler değil İslam dinini sözde temsil üzerine Allah adına varlık edinenlere tanık olduk. Gerçek Müslüman dünyada Allah yolunda varlığını vererek ilahi adaleti egemen kılmak girişiminde bulunanlardır. İnşallah bizi düşüncemizden kanaat üzerine anlayanlar cenabı hakkı temsil eden gerçek İslami anlamış olacaklardır. Dünyadaki siyasi yönetim anlayışlarında cenabı hakkın temsil eden kuranın hükmü olmayınca insanı hükümler yönetimlerine tabı olanlar olmak isteyenler hangi inanca mensup olursa olsunlar Allah’a şirk koşarak kula kulluk düzeninde Allah’a ortak koşarlar konumundalar. Çünkü kimin hükmüne kimin kanunlarına tabı isen onu ilah edinirsin ilah diye inanmak değil ilah edinmektir.

İnsani hükümleri kabul ederek onları ilah edinerek Allah’a denk tutarak Allah’a ortak koşmak sıfatlarında bulunmak budur. Firavun düzeni sıfat olarak mana olarak budur firavunun ilahlık davası sıfat olarak mana olarak budur. Şu an bulunduğumuz konumda dünyanın hiçbir ülkesinde İslam dinini temsil edecek gerçek bir din anlayışı yoktur. İslam dini adına uydurulmuş dinler adına yanılgılı dinler vardır. İslam dini dünyada cenabı hakkı temsil eder cenabı hakkı temsil eden İslam dininin mensupları cenabı hakkı temsil edebilecek kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşundaki düşüncenin mensuplarından oluşacaktır. Rivayet üzerinden uydurulmuş hurafelerle değil. İslam dinini kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda doğuş ve aydınlık partisi saflarında dünyaya yeniden egemen kılmak gayesinde olanlar olmak isteyenler İslam dininin mensupları olacaklardır geri kalanlar Allah’a ortak koşarak şirke düşerek müşrik olarak kalacaklardır.

 Şu an doğuş ve aydınlık partisinin hilafetin önündeki yasal engellerin kaldırılışının sebebi ak partisi olarak gözükmektedir doğuş ve aydınlık partisinin örgütlenip seçimlere hazır olana kadar İslami düşünceye en yakın hizmet ak partisi önderliği olduğu için kerhen destek olmak gereklidir. Bulunduğumuz dönem olarak dünyanın tamamında ilahi hükümler azledilerek Allah’ın hükmü dünya yönetimlerinden hilafetin düşürülüşüyle silinmiştir olduğu dönemin içerisinde ilahi adaletin hüküm makamına taşınması için ak partisi ve tamamlayıcı olarak doğuş ve aydınlık partisinin önderliğinde çıkış arifesindeyiz olduğunu aklını mantıklı kullananlar mutlaka hissederek anlarlar. Bu vesile tüm insanlık kula kulluk düzeninin içerisinde firavunlar kanunlarına tabı olarak firavunlar zihniyetinde Allah’a ortak koşmaktan sadece Allah’a kul olmak üzerine doğuş ve aydınlık partisi saflarına dâhil olmalıdır. Bu vesile kuranın manaya doğru yorumunun sunucusu doğuş ve aydınlık partisi ilahi hükümleri dünyaya egemen kılmak amacında hilafet partisidir. Doğuş ve aydınlık partisi saflarına katılmayanların tamamı her kim olursa olsun kula kul olarak Allah’a ortak koşan firavunlara kul olarak şirk üzerinde ebedi kalacaklardır.

Gerçekten Müslüman olarak mümin sıfatında ölmek isteyenlerin hilafetin hâkimiyeti mücadelesinde Şu an dünyada sadece doğuş ve aydınlık partisi kuranı batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda ilahi adaletin hilafetin tek temsilcisidir. Şu an dünyada varsayım rivayet üzerinde sözde İslam dinini hilafeti temsil edebilmek amacı güdenler vardır kesinlikle ne İslami nede hilafeti asla temsil edemezler aksine insanlığın İslam dininden uzaklaşmasına vesile olurlar. Dünya siyasi yönetiminde ve öncelikli ülkemizde Siyasi düşünce mensuplarının siyaseti çıkar menfaat ticaret amaçlı değil, de hak hukuk üzerinden adaleti egemen kılmak isteyen gerçek samimi siyasilere öncelikli olarak çağrıda bulunmaktayız.

Bu vesile dünyadaki gelişmeler üzerinden kişilerin veya güncel olayların konuşulup tartışılması dünyanın kaos ve karmaşa üzerine kurulu yönetim anlayışından kurtuluş vesilesi değildir. Kişileri ve güncel olayları yorumlayarak tartışmak yerine dünyadaki yönetim sisteminin düşünce anlayışının tartışılması üzerine doğuş ve aydınlık partisi kurulmuştur.  Bundan böyle artık dünyadaki yönetimleri ve yöneticileri kişisel olarak tartışmak yerine sistemin konuşulması tartışılması gereği üzerinden dünyadaki hukuk sisteminin kendisiyle çelişir olması dinler ve dinler içi mezheplerin kendisiyle çelişir olması sebebine bu çelişkilerin ortadan nasıl kaldırılması gerektiğinin tartışılması müzakere edilmesi gerektiğini anlamak lazım.

 İşte bu çelişkilerin varlık sebebine dünyadaki olumsuzlukların savaşların sebebidir bu sebepler ortadan kaldırılmadıkça bu kaos karmaşa üzerinden insan katliamları savaşlar devam edecektir.  Bizi yanı doğuş ve aydınlık düşüncesini mutlaka anlamak üzerine bundan böyle sistemin tartışılması üzerine doğuş ve aydınlık düşüncesinin konuşulması müzakere üzerinden tartışılması gerekli olduğunu anlamak lazım çünkü doğuş ve aydınlık düşüncesi kuranı batını manaya doğru yorumunda alternatifsizdir alternatifi kesinlikle yoktur.  Bizi düşüncemize katılmak katkıda bulunmak isteyen siyasi partilere ve bireysel olarak tüm insanlığa çağrıda bulunmak amacında elimizden geldiği ölçülerde davetiye göndermekteyiz. Doğuş ve aydınlık partisine sahip çıkan her siyasi düşünce mensupları geleceğin önümüzdeki zaman diliminde dünya yönetiminde söz sahibi olacaklarında emin olunması aklını kullanarak mantıklı düşünenler için fikrimizin sunuluşu delildir.

Düşünki düşünce ve inanç özgürlüğü teşebbüs hürriyeti diyeceksin yasal olarak güvenceye alacaksın diğer taraftan laiklik ilkesiyle çelişen dini inanç ve düşünceyi suç olarak kabul eden yasaların kanunların varlığını ortadan kaldırmayacaksın. Laiklik gözlüğüyle bakan yargıçlar farklı yorum üzerinden dini inancından dolayı düşünceyi yargılayacaklar buna mukabil İslami düşünce gözlüğüyle bakan yargıçlar farklı kararlar verebilecekler ortaya çelişkili bir yargı sonucu ortaya zuhur edecek.

 İşte bu ikilem çelişkinin varlığının sebebi üzerine benzer şekilde diğer hukuk anlayışı sistemindeki çelişkilerin tartışılarak müzakere edilerek düzeltilmesi ancak İslam hukukunun kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda düzeltilmesi imkân dâhilindedir. Aksini iddia edenler Allah’a üstünlük taslayan haşa Allahtan iyi bilirim anlamına gelen bir anlayışın mensubudurlar. Oysa sen sana Allah’ın gösterdiği doğru yolun rehberi kuranı anlamaktan uzaksın acizsin bulunduğun konumun önce ne anlama geldiğini anlamadan neyin tartışılması neyin müzakere edilmesi gerektiğini anlamadan ön yargılı olmamak üzerinden düşünerek anlamak gereklidir. Kurana şekil olarak inandım demek iman değildir iman kuranın hükmünü yaşamak ve yaşatmak üzerine dünyaya ilahi kanunları kuralları egemen kılmak mücadelesinde bulunmaktır.

 Din siyasete karışmaz fikri yanıltıcıdır din siyasete karışmaz demek dünyayı yöneten siyasiler çalsınlar çırpsınlar hak hukuk tanımasınlar Allah onlara karışmaz hesap sormaz onlar yaptıklarından dolayı sorumsuzdurlar anlamına gelir. Oysa kâinatta sorumsuz sadece cenabı Allah’tır cenabı hak tüm insanlığı yönetenlere de yönetilenlere de adaleti emreder adalet kuranın hükmüdür insanların kendi anlayışlarınca kuranı diskalifiye eden bir hukuk sistemi adaletin temsil etmez çünkü doğru birdir oda kuranın hükmüdür.

 Kuran rivayet üzerinden insanlığa doğru yola rehber değildir şu andaki İslam anlayışları rivayet hurafeler üzerinden kurulu olduğu için İslam dinini temsilden uzaktır. Kuran ayetten manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda insanlığa yeniden rehberdir. Şu an bulunduğumuz konumda kuranı manaya doğru yorumunun sunuluşundaki öncüsü doğuş ve aydınlık partisi olduğunu anlamanız için bizi fikrimizden anlamanız mümkündür. Aksini iddia ederek bizi yalanlamak isteyen her bilirkişiyle olduğunu düşünen varsa her arenada fikrimizde yanılmadığımızı izah ve ispat edebilecek tüm sorulara mantıklı doğru cevap verebilecek konumda olduğumuzu anlamak için bizimle müzakere edebilecek tartışabileceklere çağrıda bulunmaktayım aksi halde bizden uzaklaşanların kendilerine güveni olmadığını anlamalısınız. Dinin siyasete alet edilmesi konumu dini inancı siyasi referans göstererek kendini dinci gibi lanse ederek dini meslek edinerek ticaret güdenler ilahi kuralları değil, de insanı kuralların hüküm güdülmesi fikrinde mücadele edenler dini siyasete alet edenlerdir. Oysa siyasi olarak dini ilahi kuralları yaşamak ve yaşatmak mücadelesi üzerine mücadele edenler dini siyasete alet eden değil, de siyaseti siyasetçileri dinin aleti olarak kabul edenlerdir. Dünya Siyasi yönetimlerinde Allah’ın hükmü üzerinden amade kılmak kendi kurallarını değil, de Kuranın manaya doğru yorumunda Dünya yönetim anlayışında şeytanın kumanda olmaktan sadece Allah’a kul olmak Allah’ın kumandasında kalmak üzerine sadece cenabı hakkın kumandasında birlik olmak gereklidir.

 Dünyada İslam birliğini doğuş ve aydınlık partisinin saflarında oluşturma mücadelesi dinin siyasete alet edilmesi değil siyasetin ve siyasetçilerin dinin aleti olma meselesidir. Doğuş ve aydınlık partisinin dışında hiçbir İslami düşünceli siyasi partiler birlik oluşturamazlar Sebebi gayet acıktır. İslam ülkelerinin hiç biri diğerine biat etmez çünkü fikir bazında birlerine üstünlükleri yoktur.  Hepsi İslam adına varsayım rivayet üzerinde çelişkilerle dolu anlayışlara mensuplarıdırlar sadece doğuş ve aydınlık partisi KURANI ayetten manaya anlayan İslami düşüncenin mensubudur. Doğuş ve aydınlık partisinin düşüncesi kuranı batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda dünyada varlığı sürdürülen din anlayışlarını ve dinler içi mezhep anlayışlarını bütünleştirebilecek düşüncenin mensubu olduğu için en üstün siyasi düşünce doğuş ve aydınlık partisidir. En üstün din Allah’ın dinidir Allah adına rivayet üzerinden uydurulan dinler değildir. Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek doğuş ve aydınlık partisi önderliğinde sunuluşunda resmen insanlığın Allah katından uyarılması uyandırılması aydınlatılması konumudur.

 Biliyoruz ki yarasanın gözleri yoktur yarasa geceleyin hissederek uçuşunu gerçekleştirir. Gün ışığında hissiyatını kaybederek karanlık mahallere mağaralara çekilerek orada kendisini dinlendirir gün ışığını hiç sevmez işte bu benzetme ile şunu anlatmak isterim.   Kurana batın olarak mana olarak inanmakta zorluk çekenlerin onların akıl mantık gözleri kördür onlar kuranın mana olarak insanlığı aydınlatışının ardından rivayet üzerine din algılamasının karanlık dönemlerini kendilerince yarasa misali hissiyatın üzerinden geceyi gündüz sanırlar.  Yani yanlışı doğru sanırlar fıtratta karanlık düşünceyi aydınlık kabul ederler varsayım üzerinden Kuran batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun aydınlığında gün ışığından görüş hissiyatlarını kaybederek karanlık mahallere çekilirler. Aydınlıktan hiç hoşlanmazlar bu görüş sadece kurana şekilden inanıp varsayım üzerinden din edinerek manadan inanmaktan zorluk Çekerek inanmaktan imtina eden Münafıklar içindir. Cenabı hak kâinatı hem madde hem de mana üzerine bir nizam intizam hesap üzere yaratmıştır.

 Madde âleminde dünyanın dönüşünün gece ve günlerin ayların yılların nasıl değişmez bir hesap şekli varise mana âleminde insanlığın dünya yaşantısında hak batıl mücadelesinde mücadele sürelerinde hakkın ve batılın hâkimiyet dönemlerin sureleri Allah katında bir hesabi vardır. Bir hesap üzerine zamanı gelince o zaman diliminde tahakkuk edeceği ezelde Allah katından kanun olarak kuran vasıtasıyla bizlere kuranın batını manasından bildirilmektedir. Cenabı hak sizlere ayetlerimi göstereceğim diyor ayetleri görmek batını manaya iman etmektir. İman etmeyenler ede dünya üzerinde kuranın batını manadan sunulan hesap şeklinin dünya üzerinde zamanı gelince tahakkuk ederek gerçekleşmesidir. İşte bu hesap şeklinden kuranın batını manasından izahat vermeye gayret edeyim i aklıselim düşünerek anlamak nasıp olur inşallah.  Kuranda bakara suresi ayet 259 bu ayette cenabı hak yüz yıllık bir beldenin ölü bırakılarak yüzüncü yılda yeniden dirilmesinden bahseder.

 İşte bu ayetin mealindeki manasının dünya üzerindeki ölüm şekli cenabı hakkı temsil eden ilahi kanunların hükmünün hilafetin düşürülüşüyle ilahi kanunların azledilişiyle fikren ölüm gerçekleşmiştir.  Bu vesile fikren karanlık döneme geçilmiştir. Bu vesile dünyadan insanlığın dini değerleri kademeli olarak dünyadan silinişin azmettirilişinin 1922 den 1972 ye kadar ellinci yılında yanı karanlığın en karanlık döneminde İslami düşünceyi temsil eden milli selamet partisinin kuruluşuyla beraber karanlığın zirvesinden gecenin ortasından gün doğumu tarafına zaman dönüşmüştür. 1992 kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ettiği dönem fıtratı âlemde tahakkuk etmiştir. Buna mukabil 2002 de Bu vesile 80 yıl sonra devreye ak partisi hilafetin düşürülüşünün tam sekseninci yılında 2002 de devreye girmiştir.  İslami yönetime geçişte İmsak dönemine girilmiş Bütün vesayetler hakkın önüne set olmaktan kaldırılmıştır. Karanlıklar imsak ışığında görülmeye başlamıştır.  Kuranda cenabı hak kadir suresinde kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Bin ay hicri olarak seksen üç yıl dört ay eder. Hicri bin ay miladi olarak tam seksen yıl eder. İşte manada kadir süresinde bahsedilen insanlığın seksen yıllık karanlık döneminin tahakkuku sekseninci yıldan sonra yüzüncü yıla kadar imsak ve aydınlanma dönemi olarak kadir gecesi dönemi olarak geçecektir.  Böylece insanlık yüz yıllık fikir ölüsü olmaktan ak partisi ile beraber ak partisi döneminden sonra ak partisi ile beraber tamamlayıcı olarak doğuş ve aydınlık partisinin önderliğinde hilafetin hükmü hüküm makamına gelişiyle yüz yıllık kuranın hükmünün ölümünün ardından yeniden dirilmiş olacaktır. İşte bakara suresinde ayet 259 deki ayetin mealindeki manasının tahakkuk ederek dünyadaki oluşumunun şekli anlayanlara ne mutlu karanlığın sekseninci yılında ak partisinin on yıllık dönemi imsak dönemidir. Yanı güneş ufuk arkasındadır güneş ufuktan gözükmüştür ışıltısı imsaktir ancak güneş henüz gözükememiştir. Manada güneş elbette kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşudur işte kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde 2012 de doğuş ve aydınlık partisi resmen kurulmuştur. Bu vesile kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu siyasi olarak resmen insanlığı fikren aydınlatma dönemine geçilmiştir.

Yanı hilafetin düşürülüşünün doksanıncı yılında hilafet cenabı hakkı temsil eden hilafet anlayışı fikren insanlığı aydınlatmak üzerine fikren sunulmaktadır. On yıllık aydınlanma döneminin ardından yüzüncü yılın tamamlanışıyla beraber hilafet hükmen doğmuş olacak olduğunun bakara süresindeki ayet 259 uncu ayette Allah sözünün Allah kanunu olarak ilahı kanun olduğunu anlamak lazım. İşte cenabı hakkın bizlere kuranda batını manadan sunduğu olgular bu sunuluşu tesadüf olarak yorumlamak yanlış olur. Tesadüf hiçbir şey yoktur dikkat ederseniz 1922 de hilafetin düşürüldü ellinci yılında 1972 de selamet partisi İslami temsilen kuruldu sekseninci yılında 2002 de ak partisi doksanıncı yılında 2012 de doğuş ve aydınlık partisi 2022 de hilafetin hükmen doğacağı ilahi kader olarak doğacak olduğuna şahsim adına şüphesiz inanmaktayız.

  1. 1972. 1992. 2002. 2012. Ve 2022 olarak yüzyıl tamamlanıyor. Sizler nasıl düşünürsüzüz bilemem ancak sonucunu hep beraber göreceğiz İnşallah. Ancak sonucunu gözle görmeden şu anda akıl mantık iman gözüyle görmek gaibe iman etmektir bakara suresinde 3 üncü yetinde cenabı hak onlar gaibe iman ederler diyor işte gaibe iman kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşuna akıl mantık üzerinden inanmaktır. Hilafetin düşürülüşünün yetmiş inci yılında1992de kuran batını manaya doğru yorumunu tahakkuk ederek başlangıcı fıtrattan doğumudur. Bu olgu sadece bizde iman sıfatıdır. Sekseninci yılında 2002 de hilafet düşüncesi fikren doğuyor doksanıncı yılında2012de resmen doğuyor yüzüncü yılında 2022de hükmen doğacak olduğunu müminler akıl ederek gafletten uyanarak akıl mantık üzerinden görenlerdir. Yanı yüz yıllık karanlık dönemin ellinci yılında milli selamet partisinin başlatmış olduğu İslami harekâtın içinde 80 inçi yılında ak partisi çıkmıştır. AK partisinin döneminin içinden 90 inçi yılında doğuş ve aydınlık partisi kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkukuyla beraber devreye girerek verilen mücadeleyi hilafetin İslam hukuku ilahi adalet dünya yönetimine egemen olması gayesiyle yüzüncü yılında hilafetin egemenliğinde taçlandırarak sonuçlandırılacaktır. Bize düşen görev Allah’a teslim olarak mücadele etmektir gerisini cenabı hak tamamlar. Allah kanunları haktır kimsenin şüpheli olmaması gereklidir.

NOT:  Dünyayı biz mi kurtaracağız Elimizden ne gelir diyenlere sen elinden geleni yap gerisi Allah’ın elindedir.  Sen elinden geleni yaptığın zaman dünyayı değil kendini kurtarırsın. Dünyayı ancak Allah kurtarır. Sende Allah’ın yolundan giderek kendini kurtarırsın. Doğuş ve aydınlık partisine katılmak elinden geldiği ölçülerde katkıda bulunmak müminlere farzdır münafıklara ise Allah hidayet etmez ve hidayeti de nasıp etmez. Müminler doğuş ve aydınlık partisinde birlik oluşturanlar olacaklardır. Kimseyi zan töhmet altında bırakmak gayemiz değil gayemiz inancımızı tüm insanlıkla paylaşmaktır artı düşüncelerimizi tüm insanlığa ulaştırma mücadelesi tüm insanlık olarak hepimize verilmiş ilahi bir görevdir olduğunun kanıtı kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşudur.

Enfal suresi ayet 38: De o küfredenlere ki, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır, yok yine isyana dönerlerse kendilerinden evvelki ümmetlere tatbik edilen kanun-ı ilâhî geçmişti artık onu beklesinler.

Bu ayet şu anda ilahi adalet dünyaya egemen olsun üzerine doğuş ve aydınlık partisine katılarak tüm imkânlarını seferber edenlere müjdedir. Bu ayete mutabık Teybe suresinde de cenabı hak Allah yolunda mücadele edenlerin geçmiş ve gelecek günahının bağışlanacağı müjdesinin verir aklını kullananlara Şu an dünyanın firavun zihniyeti kanunlarına yasalarına tabı olarak mevcut düzene tabı olarak Allah’a ortak koşar düzende kalanlar için geçmiş kavimler gibi helak olup ebedi cehennemi kendilerine mekân kabul etsinler işte Allah sözü Allah sözünden caymaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*