İslama Çağrı

Sponsor olmaya davet (ÇAĞRI)

İslam hukuk anlayışıyla beraber dünya yönetimine egemen olmayı ilke ve hedef edinmek gayesiyle

Kurmayı tasarladığımız doğuş ve aydınlık siyasi partisinin tanıtımı ve kuruluşu için bizimle birliktelik oluşturmak isteyenlere İslami tebliğ üzerine çağrıda bulunmaktayım.

Bunun için Allaha gönülden iman ederek Allah için cenabı hakkın hükümranlığının dünya yönetimine egemen olması gayesiyle bize ekonomik

Olarak destekleyici olmak isteyenlere ilandır.

Bunun için düşüncelerimiz ve gayemiz hakkında aklıselim karar vermeniz tavsiyemizdir. Tercih sizin takdir cenabı hakkındır.

Tel 0535 763 08 41

PTT hesap no 05.002.365

Biz inanç seviyemizdeki düşüncelerimizi akıl mantık üzerine bilimle çelişkisiz

Olmak üzere evrensel boyutunda olmaktadır.

 

Bizim anlayışımız rivayetten değil ayetten manaya akil mantık üzerinedir.

Bu düşünce şekli dinler arasındaki dinler içi mezhep farklılıklarını giderecek aradaki çelişkili konumları kaldıracak konumdadır.

 

Akil mantık yürüten insanlar için anlamamak için bir sebep kalmadığından kanaatindeyim.

 

SÖYLEM VE EYLEM

İnandığı gibi yaşamayanın insanın söylemiyle eylemi birbiriyle uyum sağlamaz çünkü ilk etapta inandığını hayat nizamı olarak yaşamayanın söylemiyle eylemi birbiriyle çelişmektedir.

Nasıl mı: bir insan Müslüman olduğuna inanıyorsa inandığı gibi yaşamalıdır.

Yanı cenabı hak İslamiyet vasıtasıyla insanlığa doğruluğu emreder.

Müslümanlığa inanan her insan doğruluğu hayat nizamı kabul ederek doğruluğu yaşamayı ve yaşatmayı gaye edinir.

İşte böylece Doğruluğu hayat nizami kabul eden fıtratı düşüncüdeki insanların söylemiyle eylemleri bütünleşir.

ANCAK İSLAMİYETİ ŞEKİL YÖNÜNDEN NAMAZ, ŞEKİL YÖNÜNDEN ORUC, ŞEKİL YÖNÜNDEN HAC, ŞEKİL YÖNÜNDEN KURBAN, ŞEKİL YÖNÜNDEN KELİMEYİ ŞAHATET LE BERABER İslami yaşadığını sananlar bu verileri yerine getirmekle doğru olduğunu

DOĞRULUĞUNU TEYİT EDEMEZ

Bu ibadet şekilleri sadece sembolize olarak yapılmaktadırlar.

Bu sıfattaki ibadetlerin şekil yönü insanın Müslüman olduğunun kanıtı değildir.

 

Bir insanın Müslüman olduğunun kanıtı gerçek İslam hukuk anlayışındaki doğruluğu hayat nizami olarak

Yaşamayı artı yaşatmayı hedef ve gaye edinmesidir.

 

Mana olarak Namaz oruç hac zekât kurban kelimeyi şahadet doğruluğun içindeki olgulardır

Şekil ibadetleri doğruluğun içinde değil dışında kalır çünkü şekil yönünden namaz kılan insanlar yalan söyleyebilir haksizlik yapabilir eğer ki bir namaz seni haksızlıktan yalancılıktan alıkoymuyorsa o namaz olmaz fakat doğruluğun hayat nizamında yalan yoktur haksizlik yoktur hırsızlık yoktur.

 

İşte gerçek namaz Gerçek İslam da doğruluğun hayat nizamındadır.

 

Namaz fıtraten doruluk sıfatında kılınır ve Allaha vicdanen ve fıtraten secde edilir. Kötülüklerden uzak durmak yalan söylememek haram yememek Allaha secde etmektir Allaha secde namaz kılmaktır.

 

Oruç haram yememek yalan söylememek sıfatında tutulur,

 

Zekât ise İslami tebliğ olarak insanlığa sonsuz hazinenin sonsuz cennetin sunuluşudur verilişidir, zekât resuller vasıtasıyla Allahtan gelen sonsuz ilim rızıklarıdır.

 

HAC İSE Allahtan gelen ruh halindeki kurana vahiy, in her hangi bir insan vasıtasındaki tahakkukuna gönülden inanarak iman etmektir.

 

Ancak kuranın batında ne anlama geldiğinin manaya doğru yorumundaki tahakkuk edişi, de İslam, in yeniden doğumudur kurana batında ne anlam ifade ettiğine iman hacca gitmedir aynı anda miraca yükselmek Allaha ulaşmaktır.

 

Kuranın batına manaya ne anlam ifade ettiğinin tahakkuk eden düşünce şekline gönülden şüphesiz inanmak hac farizasını yerine getirerek Allaha ulaşmaktır.

Allaha ulaşarak miraç hadisesi budur.

Miraç Allaha ulaşmaktır Allaha ulaşmak kurana batını manasının tahakkukunda (doğduğunda) şüphesiz inanarak iman etmektir.

Kuranın batını manasının tahakkuk etiğinde kuranı gerçekten ne anlam ifade ettiği şekilde doğru yorumlayarak sunmak Allah ile beraber Allah adına konuşmaktır. Allah ile birlikte konuşmaktır. İşte resulullah,in Allah ile miraç,da konuşması bu manada mana alemi kapsamındadır.

 

 

Kurban ise ilahi vahiy in kuran düşüncesine doğruluğa verilen teslimiyettir. Kelimeyi şahadet Allah kelamına Allah sözüne teslim olarak hayat nizamına dönüşümüdür.

 

Bir misalle bir insan dese ki ben bir ev yapacağım.

Sadece bunu söz olarak söylemekle beraber ev kendi kendine oluşmaz ev ancak söylemiyle eylemi bütünleşince olur yanı evi yapmaya başlar ve ev yapmak için mücadele eder.

 

İşte benzer olarak da kelimeyi şahadetin söyleminden eylemine geçiş kuranın emrettiği İslam hukukunu hayat nizami olarak yaşamak ve yaşatma mücadelesinde Allah yolunda malıyla ve canıyla mücadelede bulunmaktır.

 

Adalet eşittir doğruluktur doğruluk eşittir İslam hukukudur her hesabin sonunda doğru bir olduğuna göre gerçek adalet İslam hukukudur sözde adaletle adalet olmaz gerçek adaletle adalet olur İslam hukuk anlayışının ve kuranın doğru yorumunun dışında kalan adalet anlayışları insanlığı yanılgıya sevk eder İslam hukukunun dışındaki anlayışlar sözde adalet olarak kalırlar.

 

Dünyada İslam hukuk anlayışını rehber edinmeyen insanların adaletten söz etmeleri hayal mahsulü olarak doğruluğu kapsamazlar.

 

Fakat dünyada varlığı sürdürülen din anlayışları gerçek adaleti yansıtmazlar gerçek adaleti kuranın batını manada ne anlam ifade eder olduğunun akıl mantık ölçülerinde çelişkisiz olarak her insanın anlayabileceği mantık dilinden sunuluşunun düşünce şekli gerçek İslam hukukunu gerçek İslam adaletini temsil eder.

 

İslam hukukunun dışındaki adalet anlayışları Allahtan üstünlük anlamına gelir doğru bir olduğuna göre hangisi doğru karar sizin

 

Dünyada varlığı sürdürülen din anlayışlarının dinler içi mezhep anlayışlarının sadece ve sadece doğruluk sıfatlarında bütünleşmektir doğruluğu hayat nizami kabullenmektir.

 

Şekil ibadetlerinde bütünleşme asla olmaz ancak bütünleşme doğruluk sıfatlarında fıtratta olur. Vicdanı kanaatte olur.

 

Kuranın doğru yorumunda tahakkuk eden ruh halindeki düşünce anlayışında kanaat oluşumunda aynı ruh halindeki düşünce etrafında kenetlenerek cem olmak

Cemaat olmak birlikte hareket halinde dünyaya İslam hukuk anlayışını egemen kılmak

 

Hükümran kılmak için malımızla mülkümüzle elimizden gelen her hal üzerine mücadele ederek kendi nefsimizi makama mertebeye taşımak değil

 

İslam hukuk anlayışını makama taşımak üzerine mücadele ederek böylesi bir düşünce Halinde olmamız gereklidir.

 

Allaha secde etmemiz manadaki anlamında gerçek namaz gerçek İslami yaşamak ve yaşatmak işte budur.

 

Biz bu mücadeleye öncülük etmek üzere girişimde bulunarak tüm insanlığa İslami tebliğ gayesiyle çağrıda bulunuyorum.

 

Gayemiz Doğuş ve aydınlık siyası partisini kurmak için tüm insanlığı böylesi düşüncedeki siyasi oluşumun yanında yer almaya davet ederek bütünlüğü sağlamak üzere tüm insanlığa çağrıda bulunuyorum.

 

İşte dinlerin bütünleşmesi kuranın batını manasının doğru yorumunun tahakkukundaki elde bütünleşmektir.

Bu verilerin sadece doğruluk sıfatında doğruluğun hayat nizamı kabul görmesidir.

Ancak bir insan yaşadığı hayatında İslami’n kendisine emrettiği şekilde doğruluğu hayat nizami olarak yaşamayı ve yaşatmayı gaye edinerek Allah yolunda malıyla canıyla mücadele ederse söylemiyle eylemi birbiriyle uyumlu hale gelir.

 

İşte böylesi insanlar gerçekten güvenilir insanlardır.

Aciz hane olarak bu anlattığım sıfatları hayat nizami olarak yaşamaya ve yaşatmaya gaye edinen bir insan olduğuma şüphesiz inanmaktayım.

Şahsim olarak beni yaşadığım hayatta fiziksel olarak ve fikirsel olarak tanıyanlar yaşadığım hayat mücadelemde verdiğim mücadeleye insanlar arasındaki diyaloglarımdaki güvenirliğimde bir eksiklik olduğuna tanık olan varsa bunu tüm insanlığa ve bize söylemesi gerekir.

İnsanlar madde âlemini madde gözüyle görür mana âlemini akıl mantık gözüyle görür.

Kuranı ve İslami anlamak akıl mantık gözüyledir Allah, i görmek akıl mantık gözüyledir resulleri görmek akıl mantık gözüyledir resullerin resul olduğunun kanıtı kayıp âlemi bilgilerini sunmalarıdır.

Bu veriler sadece ve sadece akıl mantık gözüyle görülür.

Hiç bir resul kayıp, i bilmez ancak kayıptan sundukları bilgiler Allah vasıtasıyla kendilerine ilmen ilham edilerek fıtraten bildirilmesidir

Bizim sunduğumuz bilgiler kayıp âlemi bilgileridir akil mantık gözüyle görülürler

Onun için bizi anlayabilmek için akıl mantık gözüyle akıl mantık yürüterek anlamak gerekir.

Kuranın batını manasına doğru yorumu akıl mantık üzeredir anlayanlara ne mutlu

BELKİ BİZİ ANLAMAKTA ZORLUK çekebilirsiniz ancak bizimle beraber birlikte olursanız kayıp edeceğiniz ne olur kazancınız ne olur iyi düşünün siz bizimle beraber İslam hukukunun dünyaya egemen olması yönünde mücadele edersiniz gayeniz o ise her halükarda seni cenabı kendi gayene göre yargılar.

Biz sadece fikir mücadelesi vereceğiz bizim tek silahımız düşüncemizdir.

Düşüncemiz İslami tebliğ gayesidir.

Kabul eden kendine ret edende kendine kuranın doğru yorumunun tahakkuku cenabı hakkın tüm insanlığa uzanan yardım elindeki kurtuluş elidir.

Bu ruh halindeki düşünce eline tutunan kendine tutunmayanda kendinedir

İnsanların bizimle birliktelik oluşumları veya oluşmamaları şahsim adına benim sorunum değildir.

Benim mükellefiyetim bizde tahakkuk eden bu düşünce halini insanlığa sunmaktır kanaatimce eklimden geleni yapmaya çalışıyorum hidayet Allahtan, dır.

Allah dilediği insanları düzlüğe çıkarır dilemediklerini cehalette bırakır insan Allaha ulaşmayı gaye edinmedikçe Allah ona hidayet etmez Allah Allaha yardım edenlere yardım eder. Allah Allahın yardım eline tutunanlara yardım eder anlayanlara ne mutlu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*