Kıyamet Saati

Doğuş Ve Aydınlık Hilafet Partisi İslami Tebliğ Üzerinedir: Çünkü? Kuran Yeniden Gercek Manasıyla Birlikte Sunulmaktadır.

Doğuş ve aydınlık partisi Çıkar ve dünya menfaat partisi değil insanlığı huzura saadete taşıyacak şuanda dünyada eşi benzeri olmayan Fikir partisi olduğunu akli selim düşünen her insan bizi fikrimizin konumundan eğer okuma lütfün da bulunursanız mutlaka anlayacak sinizdir.

Dünyada tüm insanlığı barışa davet ederek gerçek barışın temini doğru yol düşüncesinde Kuranın batını manaya doğru yorumunun akıl mantık dilinden tahakkuk ederek sunumundaki düşüncenin mensubu önderliğinde dünyada varlığı sürdürülen çelişkiler üzerine kurgulanmış din anlayışlarını. Çelişkiler üzerine kurgulanmış dinler içi mezhep anlayışlarını, kuranı batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda sadece cenabı hakkı temsil edecek akıl mantık üzerinden tek ilahi din sancağı altında birlik oluşturabilecek, Kuranın hükmünde insan eliyle Allah, in hükümranlığındaki ilahi adaletin egemenliğinde. Yeniden huzurlu bir dünya yönetim anlayışında cenabı hakkın tanımladığı doğru yol üzerinden akıl mantık dilinden bilimsel ve evrensel kurallar çerçevesinde madde ve mana kanunlarıyla çelişkisiz, doğuş ve aydınlık partisi hilafet düşüncesinin mensubu önderliğindeki mücadeleye katılma her birey insanı kendi adına davet ediyoruz.

Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu Allah katından tüm insanlığın uyarılması uyandırılması aydınlanması konumudur. Bu uyarıyı dikkate almanın, da almamanın, da bedeli vardır. sonucuna her kez istese de istemese de katlanacaktır. Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu demek hilafetin cenabı Allahın hükmüne hükümranlığına dünya geçiş arifesindedir cenabı hak sebepler vasıtasıyla dünyada hükmünü hükümran kılmaya muktedir olduğunu bunun içinde tüm insanlığı kuranın manaya doğru yorumu vasıtasıyla uyarmaktadır. İspatı kuranın manaya doğru yorumunun tahakkukunda aklını kullanarak düşünenlere izahat edilmektedir. Hilafetin hükmünün doğumuna sahip çıkanlar kendi adına ebedi kurtuluşunun vesilesi olurlar neyime lazım diyenlerde kendi adına bedelini ebedi olarak öderler çünkü insanlık dünyada Allah katından imtihan olunmak üzere karşılığında ebedi mükâfat ebedi cezayı müeyyide uygulanacağını kurandan bizlere bildirmektedir. İnanan kendine inanmayan kendine

İnsanlık dünyada hadis rivayet üzerinden İslam dininin hükümlerini kendi nefsi arzularına uydurmaya ilahi kurallara ilahi kanunlara uyma yerine kendi kurallarına kendi nefsi arzularına İslam dinini uydurmaya gayret ederek bunu, da hadisler rivayetler uydurarak sözde peygamberler sözüymüş gibi süslü laflar üretilerek işin içerisinden çıkılmaz bir konuma kaosa karmaşaya gelinmiştir konumun böyle olduğu zaten dünyadaki çelişkilerin varlığı ispatıdır.

Dünyada var olan olumsuzlukların katliamların savaşların İslam dininin kuranın batını manaya doğru yorumundan uzaklaşarak ayrılarak varsayım hadis rivayetler adı altında çelişkileriler üzerinden din edinerek kuranın hükmünün dünya yönetiminden azledilerek düşürülmesi ilahi kanunların ilahi kuralların raf edilerek hükümsüz kılınarak insanı hükümlerin çıkar menfaat üzerinden hüküm makamına taşınmıştır.

Bu vesile İnsanlar yanıltılarak aldatılarak firavun sıfatlarına girenler önderliğinde Allaha isyan eden kendisini Allaha karşı üstünlük anlamında ilahi kanunları küçümseyerek kendi tasarımlarınca uydurdukları kanunların dünyaya huzur getireceği aldatmacasıyla tüm insanlık yanıltılmaktadır.

Şu an dünyanın vardığı zulmümün tek sebebi insanlığın ilahi adaletten İslami, in hükmünden uzaklaşmasıdır. Çözüm sadece kuranın yeniden batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde doğuş ve aydınlık partisinde ittifak en birlikte olmaktır. Bunun dışındaki mücadele şekilleri insanlığı daha çok çıkmaza sürükleyecektir. Yanlış hiçbir zaman doğru olmayacaktır doğruda hiçbir zaman yanlış olmayacaktır. Tek doğru kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda birlik olmaktır.

Sadece cenabı hakkı temsil eden kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ettiği elde bir olmak birlikte olmak gerçek İslami temsil eden düşünceye uymak uygulamak gerçek İslami düşünceye uyanlara ve uygulayanlara uymak gerçek Müslüman olmak Allahın emirlerine itaat etmektir. Böylesi düşüncenin mensubu Önderliğinde verilen mücadeleye uymayanlar velev ki İslam dini adına mücadele etseler bile İslam dininin mensupları değillerdir çünkü birlikteliğin sağlanmamasının vesilesi olmaları sebebine İslam dini adına şeytanı düşüncenin mensuplarıdırlar. Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde birlik oluşturanlar gerçek Müslümanlardan oluşacaktır onun dışında kalanlar Müslüman olduklarını sansalar bile münafık sıfatında kâfirler kurulunun müdahilleri olacaklardırlar.

Herkes aklıselim düşünerek bizi mutlak anlamalıdır kâinatta tüm insanlık Allaha inanır fakat Allaha inandığı halde Allah ile beraber kendisi gibi yaratık olan diğer insanlardan Allaha ortak koşarak Allah ile beraber ilah edinir ilah diye inanmadığı halde ilah sıfatlarında onlara tabı olarak onları ilah edinir. İlah Edindiğinin de bilincinde olmayarak cehaletinden dolayı olamazlar. Bunun tek sebebi kuranla bütünleşmeyen dünya yönetim kanunlarının uygulanmasıdır insan insana karşı sorumlu değildir sadece kendisini yaratana karşı sorumludur ancak insanların birbirine olan sorumluluğu Allahın adaletinin uygulanışıdır haksizlik edilmemesindir Allahın hükmüyle hükmeden insanlara itaat Allaha itaattir insan arada sadece vasıtadır.

Şu an dünyanın tamamı bu konumdadır tüm insanlık isteyerek ve ya istemeyerekte olsa Allaha ortak koşan bir düzenin içerisinde bulunmaktayız ki işte böylesi düzenin varlığından cenabı hakkın manevi yardım eli kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde doğuş ve aydınlık siyasi partisinde birlik olmaktır.  Bu düzenden ilahi düzene birlikte geçmek üzerine biz tüm insanlığı ilahi adaletin egemenliğine uymaya dünya yönetimine uygulamaya davet üzere birlik olmaya çağrıda bulunmaktayız dünyada bizden başka bu konumun öncüsü kesinlikle asla yoktur var olduğunu iddia edenlerle varsayım düşünceye mensupturlar. Biz ise akıl mantık bilimsel ve evrensel değerlerin düşüncenin çelişkisiz sunucusu olarak her arenada her bilirkişiyle müzakere üzerinden tartışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.

Zaten dünyanın hiçbir ülkesinde bizden başka kuranın batını manaya doğru yorumunun bilgisinin mensubu olduğundan bahseden yoktur.

Dünyada herkes Televizyonlarda gazetelerde kahvelerde konferanslarda mitinglerde cay ocaklarında benzer mahallerde haksızlıkları bahsederek konuşup tartışırken haksızlıktan tek çıkış yolu hakkı konu alan konuşan haktan bahseden maalesef kimse yeterli bilginin mensubu yok diyebiliriz bu haksızlıklardan çıkış yolunu ne konuşan nede düşünen düşünebilen olmadığı süreçte kaos her zaman devam eder.

Dünyada yönetim makamında sorumluluk makamında bulunan insanlar kendisini yaratana karşı sorumsuz bir düşüncenin mensuplarından oluşması dünyadaki zulmün tek sebebidir. İşte bu sebeplerden dolayı dünya bu haldedir. Düzelmesinin tek yolu dünyada yönetim makamındaki insanların kendisini yaratana karşı sorumlu olduğu düşüncesinde olan insanlardan kurgulanmasıdır.  Kendisini yaratana sorumlu kabul edenler ilahi kanunları dünya yönetimine egemen kılmak mücadelesinde öncülük ederek tüm insanlığa rehber olmak isteyenlerden olur. İnancımız odur ki, gönülden Allaha iman ederek kendisini yaratana karşı her yaptığı konumda sorumlu hissedenler mutlaka doğuş ve aydınlık partisini anlayarak katılım sağlayacaklardır. Doğuş ve aydınlık partisini anlamak kuranı anlamaktır. Doğuş ve aydınlık partisini anlamamak kuranın şek ve şüphe üzerinden rivayetten dedi kodu üzerinden anlayışlara mensup olarak kuranı anlamamaktır.

İnsanlık dünyada huzuru etnik kimlik üzerinden tartışarak çıkar menfaat üzerinden koşturarak dünyanın kaos karmaşaya savaşlara çıkar menfaat üzerinden yönetilmesi böylesi konumda beyhude tartışmalara lütfen son vermeyi amaç edinmek lazım gelir ve sadece tartışma zemini hak batıl üzerinden tartışılmalıdır.  Bütün insanlık isteyen hakka isteyen batıla tabı olabilir ancak şu an dünyada böyle bir tartışma zemini oluşmamıştır.

Bu zeminin hakkı temsil eden tek temsilcisi kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşudur. Bu düşünce şeklinin tartışılmamasında ne kadar insanlık diretirse diretsin sonuç tartışmaktan geçer müzakereden geçer tilkinin varacağı yer kürkçü dükkânıdır. İnsanlığın varacağı tek hak düşünce doğuş ve aydınlık partisidir olduğunu tartışalım müzakere edelim hakkı hakkıyla görelim Ve hakkı batıldan ayrıt edelim hakkı batıldan ayıralım hak olarak batıldan ayrılalım ve sadece hak için mücadele edelim.

Dünya kesinlikle git gide daha çok kaosa sürükleniyor sürüklenecek bunun tek çaresi vardır cenabı hakkın adaletini kuranın manaya doğru yorumunun sunuluşunun inancına itibar edilmelidir. Aksi halde diretenler kesinlikle telef olup ebediyetini kaybedenler olacaklardır bu kadar inançlı mantıklı bir düşüncenin sunuluşunu elinin tersiyle itenler kendisini sonsuzluk âleminden sorumsuzca iterlerde bunun gafletinden ayılamazlar çünkü ölüler ayılmazlar insanlık iki sıfat üzerine ölür bir fizikken ölür birde fikren ölür işte o fikir ölüsü olmak kâfir olmaktır.

Misal vererek benzetmeden izahat edelim. Bir binanın projesi temel üzerinden hazırlanır ve temel üzerine elli kat olsun yüz kat olsun aynı statüde bir katın projelendirilmesi gibi aynı konumda her kat projelendirilir.  Eğer temel sağlam zemin üzerinde ise o bina ona göre güvenlidir. Benzerinden Birde dünya yönetim anlayışının temeli anayasadır. İşte o ana yasa kuranın doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu tanımlamasından üzerine temeli atılması üzerine kurulursa işte o zaman tüm dünya ülkelerinin bu temel üzerinden anayasalarını ve anayasaya mutabık yasalarını, yanı binanın katlarını atmasının kabulü demek huzur demek sükûnet demektir ebedi çökmeyen yıkılmayan bina demektir.

Bunun dışında kalan anayasalar asla dünyada huzuru temin etmeyecektir çünkü doğru birdir oda cenabı hakkın tanımladığı üzerine kuranın hükmüdür. Diğerleri yanlıştır temel bataklıktır çimentosu yoktur çimentosuz beton birbirini tutmaz. İslami düşünce kuranın batını manaya doğru yorumunda insanlığın düşünce olarak birlik oluşturabilmesinin çimentosudur. Böylesi düşünceyi kabul edenler o binanın temel taşları olurlar düşüncelerinde çimentosudur.

Madde âlemindeki verilerden insanlık bedeninin nefsinin gıdasını alarak yaşama tutunabilir ve hastalandığında da tedavi olabilmek için tabiat eczanesinden tabiattaki bitkilerden kendisini tedavi edecek bitkilerden ilacını alarak tedavi olabilir. İnsanlık dünyada bulunduğu yanlış düşünce hastalıklarından kendisini tedavi edebilecek rehberi fikir olarak mana âleminde ilahi kitap kuranın ayetlerinin anlamından manasından tedavi olmak mümkündür Ebedi ölümsüzlük sıfatında kalmaktır. Şehitler ölmez demek Allah yolunda şahadet ederek dünyada tüm insanlığın Allahın doğru yolunun şahitliğini sunuculuğunu yapmak kuranın hükmüne tüm insanlığı davet etmek davete icabet etmektir.

İşte dünyanın insanlığın huzura giden yolda kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu inancıyla kurduğumuz doğuş ve aydınlık partisinin düşünce anlayışının konuşulup tartışılması müzakere edilerek akıl mantık üzerinden tahlil edilmesi gereklidir. Aksi halde çıkar menfaat uğruna etnik milliyetçilik etnik din üzerine dincilik etnik mezhepçilik üzerinden tartışılmak konuşmak insanlığa huzur yerine huzursuzluğu getirmektedir. İnsanlığı git gide daha fazla huzursuzluğa taşıyacaktır. Cenabı hakkın yârdim eli tüm insanlığa kuranın manaya doğru yorumunda tahakkuk ederek sunulmaktadır. Allaha gönülden manadan iman edenlere aklını akıl mantık üzerinden kullananlara çağrıda bulunmaktayız.

Kuran tarihi anlatan bir kitap değil, batını manayı anlatan bir rehberdir. Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunumu misal, maddeye tarihi anlatır şeklindeki yorumu masal anlamındadır. Masal olmamış olayların olmuş gibi anlatımına masal derler. Gerçekten olmuş olayların başka bir veriyle benzetilerek sunumu ise misaldir. İşte kuranın mana âlemini madde âleminin verilerleriyle benzetilerek sunumu misaldir.

Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu kuranda adı gecen resul sıfatlarının tamamının tüm insanlık üzerine eşittir olarak batını manadan tahakkuk edişidir iman ederek akıl mantık gözüyle iman gözüyle görülür. Yanı şu an Hz Nuh, un gemisi, Hz Musa, nın asası, zülkarneyn A.s. setti, ashabı keyfin mağarası, Yusuf A.s. kıssası, Hz İsa, nın ölüleri diriltmesi, kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu tüm resul sıfatlarının tahakkukudur. Bir resulün Allah katından göreve tayin oluşundaki İslami düşüncenin yeniden tahakkuk ederek sunuluşunda kuranda adı gecen tüm resul sıfatlarıyla beraberdir. Allah katından bir resul önderliğinde tüm resuller sıfat olarak beraber tahakkuk ederler ancak bu tahakkuk ediş kuranın batını manaya doğru yorumunun içerisinde batını mana aleminin içerisindedir.

İşte kuranın manaya doğru yorumu demek İslam dininin varsayımlardan kirli düşüncelerden rivayetlerden arınarak tertemiz olarak ayetten manaya cenabı hakkı temsil eder.

İşte böylesi bir düşüncenin tahakkuk ederek sunuluşundaki Davetimiz tüm insanlığı Allaha ortak koşan bir dünya yönetim anlayışından sadece Allaha kul olmak yönetim anlayışına geçiş içindir. Yanı kâinatı yaratanda yönetende Allah, tır hüküm sadece cenabı Allaha ayıttır. Allahtan başka insanı hükümlere biat edenler onları Allaha eş ortak koşarlar oysa Allah, in ortağı yoktur, yaratmakta yönetmekte Allaha mahsustur. Ancak Allah insanı halifesi olarak yarattığı için dünya yönetimini insana insanlığa emanet ederek tüm insanlığı sorumlu kılarak insan eliyle yönetir. İnsanlar dünyada iki sıfat üzerinden var olurlar birincisi Allaha itaat ederek ilahi hükümleri kabul eden yöneticileri kabul ederek Allaha kulluk edenlere itaat ederler bu vesile ile Allaha kurban olarak teslimiyet üzerine yaklaşarak ulaşarak kulluk ederler.  Birde şeytanı hükümleri kabul ederek onlara itaat ederek kula kulluk ederek Allahtan uzaklaşırlar.

Kuranda tüm ayetler tüm insanlık üzerine eşdeğerdir kuranı tarihte olmuş olaylar gibi anlamak yorumlamak tüm insanlık üzerine evrensel olmaktan uzaklaşır cenabı hak bizlere asla tarihi anlatmaz bize batını anlatır. Batındaki manaya dönük izahat üzerine bir yorum arz edeyim. Cenabı hak âdemi yarattım eşini, de ondan yarattım ayetinin manadaki anlamı her insan bir âdemdir her insanın kendi eşi kendinden yaratılışı her insanın batını manadaki eşi kendi düşüncesidir.

Her insanın eşi kendi düşüncesi olduğu manada ayet her insan üzerine eşittir anlamı manasındadır. Âdemin iki oğlundan birisi kurban kabul edildi diğeri kabul edilmedi ayetinin batını manadaki anlamı, âdemin iki oğlu iki sıfattaki düşüncesidir, hak düşünce Allaha yaklaşan teslim olan düşüncedir, diğeri batıl düşünce Allahtan uzaklaşan zalim düşüncedir. Cenabı hak düşüncenin doğumunu bir çocuğun doğumuyla benzer anlatmaktadır. Çocuk madde olarak doğar düşünce mana olarak batın olarak doğar. İşte kuranın manadaki gerçek anlamı her insan üzerine eşittir aynı anlamdadır her insan bir âdemdir her âdem bir insandır her insanın düşüncesi kendisini Allaha teslim eder kurban olarak Allaha ulaşır veyahut ta Allahtan uzaklaşır. İşte kuranın batını manaya doğru yorumunda Allah sözler hepimize eşittir anlamındadır. Âdem sadece ilk insan değil, ilk ve son insan hepimiz birer âdemiz. Biz kuranın batını manaya doğru yorumundaki düşünce vasıtasıyla Allaha ulaşırız yanı kurban oluruz Allaha teslim oluruz ve yahut da İslami düşünceyi kabul etmeyiz ve yahut da varsayım üzerinden İslami kabul etsek bile Allaha ulaşamayız. Allaha ulaşamamak kurban olmamaktır Allahtan uzaklaşmaktır.

Kuranı bu anlamada bu anlam üzerine anladığımızda gerçekten kuranı anlamış oluruz inşallah bizi anlayabilirseniz emin olunki kuranı anlamış olacaksınız. Bizi anlamayan her insan kuranı kesinlikle anlamamış olarak kurana onların inanması şek ve şüphe üzerinden varsayım üzerine kurgulanmış bir gelenektir. İçerisinde her türlü kirli düşünce karışımı vardır. İşte rivayet üzerinden din adına insanlığı katleden insanlığın kafasını kesen bir din uydurulmuş sözde Allah dini diye ve benzer çok veriler din adına uydurulmuş kurgulanmış insanlık yanıltılarak aldatılmıştır.

Dünyada hangi konumda hangi makamın mensubu olursanız olun Allahın üstünlüğüne kuranın hükmüne uymak Allahın kanunlarını dünya yönetiminde kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bulunduğumuz konumda hangi makamda yetkili olursanız olunuz Allahın kanunları dünya yönetiminden komple hilafetin hükmü hükümsüz olduğu için Allahın kanunlarının yeniden hilafetin hükmüyle hüküm makamına taşınabilmesi dünyada Allahın kanunlarının hükmünün dünya yönetimine egemen olmasını isteyen insanlığın birlik oluşturmasıyla mümkündür.  İslam dininin varlığına inanıyoruz ancak İslam dinini varlığını yaşayamıyoruz yaşayamadığımız İslam dinini yeniden yaşamak ve yaşatmak mücadelesinde birlik olmaya mecburuz.

Çünkü yemediğin bir yemeğin varlığına inanmak karın doyurmaz o yemeği yiye bilmek için sana o yemeği yedirmek istemeyen topluluğa karşı birlikte hareket ederek onların elinden hak ettiğin yemeği alıp yiyeceksin. Yaşamadığın İslam dinini yaşayacak ve yaşatacaksın bunun içinde kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu el öncülüğünde kurduğumuz doğuş ve aydınlık partisine katılarak tüm insanlığın katılımını sağlamak mücadelesinde bulunarak İslami tebliğ olarak görevini yerine getirecek ve gerçekten İslam dinini mensubu olmuş olacaksın. Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde tüm insanlığın birlik oluşturması mümkündür aksinde başkaca hiç bir anlayışta birlik oluşturma imkânı kesinlikle hâsıl olmaz aksını iddia edenler kesinlikle izahatını yapamazlar.

Bunun için kuranın batını manaya doğru yorumunda cenabı hakkı hakkıyla temsil edecek düşüncenin Allah vergisiyle tahakkuk ederek sunulduğu el önderliğinde doğuş ve aydınlık partisi saflarında kuranın doğru yorumunda Allahın üstünlüğüne tabı olmaya tüm insanlık mecburdur. İnsanlık yeniden doğuş ve aydınlık partisi saflarına katılarak katkıda bulunarak yeniden İslam dinini mensubu olacaklar bu anlayışı kabullenmeyenler hiç şüphesiz batıla hizmet edecekler velev ki İslam dini adına mücadele etseler bile. Kendi anlayışına göre varsayım rivayet üzerinden gelenek İslam anlayışında Allahın üstünlüğünü temsil edemezsiniz onun için cenabı hakkı tek temsilcisinin önderliğindeki cenabı hakkın üstünlüğünü temsil eden doğuş ve aydınlık partisine tüm insanlık katılmaya mecburdur bu mecburiyetin doğru olup olmadığını bizi fikrimizden tahlil ederek kanaat oluşturmalısınız. Biz düşüncemizden imanımızdan zerre kadar yanılmadığımız inancındayız.

Mukabilinde insan hükmüyle beşeri kanunlarla hükmedenler ise firavunlar sıfatında ilahlık davası güdenlerdir. Firavunlar sıfatında Onlara itaat edenler onları Allaha ortak koşarlar ve kula kulluk ederler şu an dünyanın tamamında ilahi hükümler raf edildiği için kula kulluk dönemindeyiz. Dünya yönetim anlayışından cenabı hakkı temsil eden hilafet düşürülünce kuranın hükmü dünya yönetim anlayışından silinmiştir. Mukabilinde insanlığın fıtratı vicdanından İslami düşünce silinmek istenmiştir o doğrultuda eğitimler verilmiştir.  Varsayımlar üretilmiştir insanlığın isteyerek veya istemeyerekte olsa insanlık din anlayışında yanılgıya düşürülmüştür. İşte bu yanılgılı konumdan yeniden kuranın manaya doğru yorumunda gerçek iman edenler için çıkış zemini Allah katından bizim önderliğimizde sunulmaktadır.

Can bedenden çıktığında insan bedenen ölür İslami düşünce insan fıtratından batıl zihniyetlilerce eğitim yoluyla silinince insan fikren ölüdür şu an insanlık top yekûn fikren ölü konumunda gaflet uykusundadır gafletten uyanmayanlar zaten fikren yüzde üz ölülerdir. Çünkü İslam dini varsayım rivayetler üzerine din adına uydurma dinler uydurma dinler içi uydurma mezhepler halindedir. Yanılgının ve yanlışın kanıtı çoğul olmaktır. Doğru birdir oda kuranın akıl mantık üzerinden bilimsel evrensel kurallar çerçevesinde Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda aklını akıl mantık üzerinden imanı kâmil sıfatlarında önyargısız olarak mantık kullanarak yeniden fikren manadan aydınlanarak gafletten uyanarak dirilecek. Hiç şüphesiz doğuş ve aydınlık partisi saflarına katılarak ilahi adalet dünyaya egemen olsun diye mücadele kervanını kabul edenler fikren dirilmiş olacaklar.

İlahi hükümleri kabul etmeyerek kendi hükmünü güdenler Allaha üstünlük güdenlerdir onlara itaat edenlerde onları Allahtan üstün tutanlardır Allaha ortak koşanlardır. İşte şu anki dünya yönetimi budur Bu yönetimlere gönülden itaat ederek biat edenler onları Allahtan üstün tutarak ilah edinenlerdir.

Dünyadaki yöneticiler ve yönetime talip muhalif liderler hep düzeltmekten bahsederler ancak kendisini düzeltmeden düzeltmekten bahsedenler bahsettikleri gibi olmaları için önce kâinatın düzenini yaratanın düzeltir olduğunu tüm insanlık anlamalıdır. İlahi adaleti kabul etmeden düzelteceğim diyenlerin tamamı bozguncudur. İslam hukukunun getirdiği adalet anlayışını kabul ederek yönetime talip olanlar düzeltmekten bahsetmeleri doğru olanıdır. Fakat şu anki dünyada varlığı sürdürülen din anlayışları varsayım üzerinden kurgulandığı için halis iyi niyetli doğru düşünceli olsalar bile rivayet dini üzerinden İslam anlayışında düzelteceğim diyenler düzelteyim derken daha çok bozarlar bu vesile insanlık ümitsizce ne yapacağının bilincinden uzak karmaşık duygular içderisinde kalmaktadır ve zadende kalmıştır.

 Ancak düzeltmek sadece kuranın ayetten manaya akıl mantık dilinden doğru yorumunun sunuluşunda tahakkuk eden doğuş ve aydınlık partisi önderliğidir. İnsanlık aklıselim düşünerek bizi mutlaka anlamalıdır gerçek doğru İslami düşüncenin kuranın manaya doğru yorumunun tahakkukunda düzelteceğinden şüphe edilmez onun için bizim hakkımızda geniş bilgi edinerek insanlık karar vermelidir.

Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda doğuş ve aydınlık siyasi düşüncesinin dışında mücadele edenler, doğru adına yanlış ve yanılgılı düşünceleriyle Dünyadaki olumsuzlukları düzelteceğim diyerek başka bir olumsuzlukla üzerine gitmek, katliamları durduracağım diyerek katliam düzenleyenlerin üzerine katliam düzenleyerek gitmek, savaşlara son vermek için savaş ilan etmek, ateşi söndürmek için su yerine ateşin üzerine su diye benzin dökerek ateşin daha çok şiddetlenmesine vesile olmaktır.

Şu an dünya bu konumdadır tek çıkış yolu doğuş ve aydınlık partisinin tanıtımında birlik olmaktır. Ateşe benzin değil su dökmektir ve yanan yangını söndürmek katliamları durdurmak dünyaya huzuru saadeti egemen kılmaktır. İşte doğru yol kuranın doğru yorumunda tahakkuk eden doğuş ve aydınlık partisi yoludur. Doğuş ve aydınlık yolu kuranın manaya doğru yorumunda İslami tebliğ yoludur.

Şu anki dünyanın konumu budur Onun içindir ki bizi her birey insanlığın ferdi olarak anlayarak bizim davetimize katılması gereği üzerine bizimle birliktelik oluşturan tüm insanlar tüm insanlığı doğuş ve aydınlık partisine katılıma tüm insanlığı elinden geldiği ölçülerde davet etmesi gerektiğini anlaması her insan üzerine farzdır. Dünyada tüm insanlığın sükûnete kavuşması için ilahi emir olarak hepimize elzemdir. Böylesi bir düşüncenin Tüm insanlığa ilahi masaj olarak sunuluşu İslami tebliğ olduğunu anlamak her insanın kendi aklını kullanarak anlamasıyla mümkündür.

Dünyada yanan ateşlere dökülmek istenen gerçek su bu dur yanı tüm dünyaya ilahi adaletin hükmünde gelecek barış kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde bir olmaktır. Aksini iddia eden izahatını kesinlikle yapamazlar. Yanı kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu Suya benzeyen benzin misali değildir. Kuranın gerçek anlamı batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu el öncülüğünde dünyada varlığı sürdürülen çelişkilerle dolu din anlayışlarını çelişkilerle dolu dinler içi mezhep anlayışlarını, kuranın batını manaya doğru yorumunda tek ilahi din sancağı altında birlik olmak ilahi mesaj İslami tebliğ olarak sunuluşunda sadece cenabı hakkı temsil eder.

Böylesi anlayışın tahakkuk edişiyle beraber Varlığı sürdürülen dünya yönetim anlayışlarında kendisiyle çelişkilerle dolu anayasa ve anayasayla uyum sağlamayan çelişkiler üzerinden kurgulanmış sözde adalet anlayışlarının hükmündeki dünyada insanlığın perişan halindeki konumunun varlığı kuranın hükmünden kopuk olarak sadece insanların kendi kendisine kanunlar uydurmasıdır.

Oysa Gerçek adaleti temsil etmeyen sözde adalet adı altındaki hukuk anlayışları çelişkilerden kurulu dünya yönetiminin hükmünden, kurtuluş sadece yeniden çelişkilerden arınmış akıl mantık dilinden tek ilahi din kuranın rehberliğinde kuranın tanımlamasıyla çelişen değil bütünleşen anayasanın anayasayla uyumlu yasaların yeniden dizayn edilerek kanun olarak hükümranlığındaki gayesi itibarıyla, Allah’ı temsil eden siyasi yönetim anlayışında birlik oluşturabilecek düşüncenin mensubu önderliğinde, doğuş ve aydınlık partisi tahakkuk ederek kurulmuştur. Doğuş ve aydınlık partisinin özelliği kuranı mana olarak anlayan bir fıtratı düşüncenin tahakkukundaki konumu kesinlikle dünya yönetiminin hükmünde insanlığa huzuru saadeti adaleti egemen kılar.

Çünkü cenabı hakkın gösterdiği yolun doğruluğundan şüphe edilmez yeter ki biz temiz kalpli iyi niyetli önyargısız düşünelim. Her şey Allah katından yoktan yaratılmıştır ki düşünki bir insan hiç bir dini eğitimi yoktur kuranı okumaktan uzaktır. Buna mukabil kuranı batını manaya doğru yorumunun sunucusu konumunda olduğu inancındaki iddiasındadır. İddiasını akıl mantık üzerinden her aklını mantıklı kullanan ve her mantığın anlayabileceği dilden sunmakta ve dünyaya ilahi adaleti emen kılmak üzerine siyasi arenada mücadele üzerine tüm insanlığa çağrıda bulunmaktadır.  Kendi konumunu düşüncesinin varlığının doğruluğunu tüm Bilginlerin huzurunda Tüm arenalarda tartışarak müzakere ederek izah etmeye izahatında tek bir insan dünyada yanıldığımızı izah edebilmesi kesinlikle imkânsızdır. Kendinde bu derece güvenli hiç şüphesiz emin bir şekilde böylesi bir yola koyulmak oyun ve eğlence veya sınama filmi değildir. Mutlaka bizi anlaya bilmek için bizi düşüncelerimizden geniş olarak takıp ederek aklıselim karar vermelisiniz. Karar vermekte şüpheli kalsanız bile meylinizi Allahın hükmünün dünyaya egemen olsun mücadelesinin yanında yer almalısınız bizimle birlik olmak sadece İslami düşünceyi İslami tebliğ olarak sunarak doğuş ve aydınlık partisi saflarında meşru yoldan toplanmaktır. Silahımız sadece fikrimizdir silahımız sadece kalemdir silahımız insanlığı öldüren değil insanlığı fikren dirilten fikir silahıyla fikir savaşıdır.

Güneş karanlığı siler kuranın batını manaya doğru yorumunun izahatı akıl mantık üzerinden önyargısız olan tüm insanlığı aydınlatır. Kuranın rivayet varsayım üzerinden yorumu yanılgı üzerinden yanlıştır yanlış düşüncenin din adına varlığı kuranı anlamaktan uzak din karanlığıdır. İşte doğuş ve aydınlık partisi karanlık düşüncenin yok olmasının aydınlığının rehberidir.

Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu vahiy ilmidir akıl mantık üzerinden anlaşılır ilim her halükarda Allahtan gelir Allahtan gelen ilimin tahakkuk edilişinden sonra okuyarak öğrenmek sebebidir. Her mahlûkun yaşam tarzı Allah katından kuran vasıtasıyla İslami tebliğ üzerinden fıtratına tasarlanmıştır.

İnsanlarında yaşam tarzları iki sıfat üzerine yaşam kültürü şeklinde kuran vasıtasıyla belirtilmiştir. İslam medeniyet kültürü kuranın tanımladığı doğru yol üzerinedir. Kurana emirlerine uymayarak gelişi güzel yaşam şekli şeytanı Çinler kültürüdür sorumsuzluk şeytanı konumdaki insanların kültürüdür. İslam medeniyeti insan medeniyetidir İslam medeniyetinden kopanların kültürü ise şeytan medeniyetidir şu an tüm insanlık ilahi hükümlerden hem dünya yönetiminden kopuk olarak hem de kuranı anlamaktan uzak olarak şeytanı medeniyet konumundadır. Kuranı manaya doğru yorumunun sunuluşunda gafletten akıl mantık üzerinden uyanmak ashabı keyif sıfatıdır ashabı keyif kurana batını manada iman edenlerdir mağara karanlık düşüncenin hükmünden aydınlığa kavuşmak mağaradan mana olarak çıkmaktır.

Dünyada varlığı sürdürülen katliamların kaos karmaşanın adaletsizliklerin zulmün varlık sebebi insanlığın ilahi adaleti kabul görmemesi kabul görmek isteyenlerinde kuranı anlamaktan uzak varsayım rivayet üzerinden dini inancının anlayışlarından kaynaklanmaktadır Tek sebebi budur. Cenabı hakkın yardım eli kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ettiği elde birlik olmaktan başka çıkış yolu yoktur. Aksini iddia edenler kesinlikle izahatını yapamaz.

Allahtan başka kurtarıcı yoktur ancak cenabı hakkın kurtuluş yolunu göstermesinin vasıtası Allah katından seçilmiş insan önderliğidir. Aklını kullananlar Allaha gönülden manadan inanarak itaat edenlerin rehberi kurandır. Kuranın manaya doğru yorumunun sunucusu Allah katından seçkin insandır. Kuranın manaya yorumunun tahakkukunda gerçek müminler ortaya çıkacaklar kuranın doğru yorumunun tahakkukunda yer almayanlar top yekûn müşriklerdir. İman edenlerle etmeyenler tasnif olacakları dönemezdeyiz olduğunu bizi anlamanız halinde kesinlikle anlayacaksınız. Eğer bizi anlamaktan uzak iseniz o sizin şüpheli kuşkulu zan üzerinden inancın mensubu olmanızdandır.

Gerçek Allahın hükmünü ilahi adaleti gerçek İslami temsil eden kuranı mana olarak anlayarak anlatabilecek bir düşünce mensubu olarak dünyada kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk edişinden bizden başka bahseden yoktur. Velev ki bahsedenler olsa bile altını doldurabilecek düşüncenin mensubu asla olamazlar olduğu kesindir. İddiasında bulunduğumuz düşüncelerimizin sunuluşu izahatında akıl mantık dilinden ispattır. Düşüncelerimde yanıldığımı izah ve ispat edebilecek dünyada bir tek kişi dahi olmayacaktır. Çünkü doğrunun alternatifi yoktur doğrunun alternatifi sadece yanlış karanlık düşüncedir. Çünkü doğru güneş yanlış karanlıktır güneş karanlığı yok eder kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu doğru bilinen yanlışları izah ederek ispat eder aklını akıl mantık üzerinden kullananlara izah eder.

Kuranı hükümran olmadığı bir dünya yönetim anlayışı yanlış düşüncenin yanı karanlık düşüncenin mensuplarının dünya yönetimine egemen olmaları dünyanın kaos karmaşa içerisinde kimin ne yaptığı belli olmayan savaşları kavgaların katliamların dünyada sonu olmayan meçhule doğru hüsrana yol almasıdır ki;

Şu anki dünyanın hali budur. Kuranın batını manasında cenabı PŞşğ hakkın gösterdiği kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşundaki doğru yolun takip edilerek rehber edilmesi tüm insanlığı huzura taşıyacağından şüphe edilmez şüpheli olmak cenabı hakkı aciz görmektir. Kuranı mana olarak anlamayan varsayım üzerinden din edinen insanların kuranın hükmünü dünya yönetimine egemen kılmak istemelerinin egemen kılmaları asla mümkün değildir.

Güneş doğmadan karanlık yok olmaz kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu tüm insanlığı aklını kullanan her insanı akıl mantık dilinden aydınlatarak önünün görmesini temin eden batını güneştir ilim güneşidir kuran güneşidir. Bu vesile işte doğuş ve aydınlık partisi böylesi düşüncenin mensubu olarak kurulmuştur. Doğuş ve aydınlık partisine müdahil olmak karanlık dünya yönetimler mensubu olmaktan kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda aydınlığın vesilesidir.

Böylesi bir düşüncenin mensubu olduğundan şüphesiz kendinden yüzde yüz şüphesiz olan gerekli tüm arenalarda müzakere üzerinden tartışmaya kendisini tüm insanlığın anlayabileceği mantık dilinden izah edebilecek konumunda Bizi kanaat üzerinden anlayabilecek insanlar fıtrat ve vicdan olarak doğru insanlardan oluşacaktır. Misalle iki doğru veya birçok doğru birbiriyle mutabıktır. Fakat fıtraten fitne olan insanların hepsi eğri düşünceli kötümser düşünceli oldukları için mutabık kalarak bütünleşemezler. Yanı düşünki iki doğru biri demir çubuk, diğeri, de su borusu birbiriyle uyumludur doğru demir doğru borunun içerisine uyum sağlar fakat bir doğru boruyu eğri bir çubukla uyuşmaz misali yanlış düşünceli bozuk fıtratlı vicdanlı olanlara anlayanlara mesajdır.

Anlıyorum ki bizim düşüncemizi taraftarı olmak mevcut dünyadaki din adamlarını siyasi düşünce mensuplarının halk nazarında elde edindikleri itibarlarının zedelenerek dünyalık itibarlarından pasifsize düşeceklerinin zannından bizi anlamaktan bizimle birlikten olmaktan imtina etmektedirler. Oysa gerçekten aklıselim düşünenlerin insanlık nazarında itibarlı olmaları düşüncesinden Allahın yanında itibarlı olmalarını ekletmeleri gerekir.

İşte manaya iman buradan geçiyor iman nefsine hissine yenik düşmek değil nefsini ve hissiyatını yenerek batında Allahın yanında itibarlı olman için olabilmen için akıl mantıklı düşünerek bizimle birlikte olmak gerektiğini anlamalısın temiz kalpli düşünmelisin. Şahsim adına batına manaya Şüphesiz inanıyorum inandığım için de böylesi bir mücadelenin önderliğini yapmaktayım. Şahsim adına inancımda yanıldığımı dünyada izah ve ispat edebilecek tek bir insan olmayacaktır. Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun düşüncesi cenabı hakkı dünyada temsil eder. Cenabı hakkı temsil eden düşüncenin dünya yönetimine egemen olması hilafetin yeniden hükmen doğmasıyla beraberdir. Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuku hilafetin fikren doğmuş olmasıdır. Doğuş ve aydınlık partisi saflarına katılmak Allahın hükmünün dünya yönetimine hükmen doğması için mücadele kervanına tüm insanlığı davet ederek ilahi emir olarak İslami tebliğ olarak sunuyoruz.

Tavsiyem odur ki bizi anlayabilmek için mutlaka kanaat oluşturun şek ve şüphe üzerinden kendinizi ebedi âlemde sonsuz olarak tehlikeye atmayın. En azından iyi zanda doğuş ve aydınlık partisinin yanında yer almalısınız almanız gerekli olduğuna şüphesiz inanmaktayım. Bizim düşüncemizden Mana olarak anlamaktan uzak iseniz bile şekil olarak ilahi adalet dünya yönetimine egemen olsun mücadelesinin yanında yer almalısınız. Bahane üretemezsiniz ürettiğiniz bahaneler Allah katından geçerli olmaz geçerli değildir. Düşünki bir insan derki ilahi adaleti kuranın batını manaya doğru yorumunda ilmim vardır. Ancak ilminden somut bir şey izah edemez varsayımlar üzerinden sözde şöyle böyle der biz ise somut olarak ilmimizi her akıl mantığın anlayabileceği dilden kuranın manaya doğru yorumu üzerine fikrimizi bilgimizi sunuyoruz Anlamak size kalmıştır.

Açık ve net olarak hiç şüphesiz inancımı kuranın gerçek anlamı batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşuyla beraber tüm insanlığı ilahi görevi ahit ederek uyarmak uyandırmak aydınlatabilmek için fikirlerimi sunuyorum. Şu an dünyanın tamamında İslam dininin hükmü hükümsüz olduğu için yanı cenabı hakkı temsil eden hilafet düşürüldüğü üzerinden. Tüm insanlık Allaha ortak koşar konumunda kula kulluk düzeninde esir düşmüşlerdir. Bu vesile cenabı hakkı temsil üzerine kuranın manaya doğru yorumunun yeniden tahakkuk ederek sunulduğu elde kurduğumuz doğuş ve aydınlık partisi saflarına katılan katkıda bulunan insanlar önderliğinde yeniden hilafetin hüküm makamına taşımak için verilecek mücadele üzerine İslam dininin mensupları olacaklardır. Kula kul olmaktan Allaha kul olmak mücadelesinde doğuş ve aydınlık partisi saflarına müdahil olacaklardır. Yani aklını kullanarak hakkı doğruyu görenler doğuş ve aydınlık partisine katılımda İslam dininin cenabı hakkıyla temsili mensupları olarak yeniden gerçek Müslüman olacaklardır.

Düşünki bu dünyada bir arsayı alabilmek için nasıl çalışıyorsan mana âleminde de ilahi adalet dünyaya egemen olsun diye tüm imkânlarını seferber etmeden kimse cenneti hak edeceğini sanmasın kendisini aldatmasın. Doğuş ve aydınlık partisine katılmayanlar Allaha ortak koşan bir düzenin mensupları olarak ebedi İslam dininden mahrum olarak Allaha ası olarak kalacaklardır. Aklını mantıklı düşünerek kullanarak bizi takip ederek bizi mutlaka anlamalısınız.

Böyle bir söylemi söyleyebilecek dünyada bizden başka bilgin bulamazsınız. Onun için bizi anlayabilmek için aklıselim düşünmelisiniz. Allah’ın kesin emri kuranın hükmünde haram kılınan Allah katından yasaklanan haramlara mevcut dünya yönetim sisteminde yönetim anlayışında Allah’ın kanunlarını ayetlerini hiçe sayarak cenabı hakka karşı saygısızlık ederek ruhsat verilerek müsaade edilmektedir. Oysa cenabı hak insanı halife yaratarak dünya yönetimini kendisine emaneten teslim ederek sorumluluk yüklemiştir. Böylesi sorumluğun bilincinden uzak şeytanı konumundaki insanlık Allah katından kuranın doğru yorumunun tahakkukunun sunuluşunda yeniden uyarılmaktadır. Aklını kullanan böylesi bir düşüncenin tahakkukunun Allah vergisi olduğunu anlayabilecek kapasiteliler Allah katından sorumlu kılınmıştır. Anlamak istemeyerek şek ve şüphe üzerinden kalanlar müşriklerdir olduğunu bilsinler.

Dünyada cenabı hakkı hiçe sayan bir şeytanı yönetime itaat ederek biat etmekte Allah katından tüm insanlığa yasaklanmıştır. Ancak cenabı hakkın emirlerine kuranın hükmüne itaat edenlere itaat ederek onlarla birlik olmak tüm insanlığa cenabı hakkın kesin emridir. İşte doğuş ve aydınlık partisi kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu el öncülüğünde gönülden Allah’ın hükmünü Allah’ın kanunlarını kabul ederek dünya yönetimine egemen kılmayı isteyenlerin Allah katından birliktelik oluşturmalarının zemini temin edilerek teminatı kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun izahında ispatıdır. Aklını kullanan her birey aklıselim düşünen insanların anlayabileceği dilden sunulmaktadır.

Dünyada kuranın hükümranlığındaki ilahi adaleti benimsemeyerek haktan hukuktan adaletten bahsedenlerin halleri yağmurda tavuklara su veren dalkavuklara benzer onların düşüncelerine katılanlarda tavuklara benzer birde kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda aklını kullanmadan dinden imandan bahsedenlerin konumu halleri yine aynı durumdur. İlahi kanunların dünya yönetimine siyasi arenada kabul görülmemesi konumu Allahtan üstünüm Allah’ın bize yol tanımlamasına gerek yok biz akıllıyız üstünüz anlamındadır.

Allah’ı aciz görmek küçük düşürücü anlamı ifade eder Allah, in verdiği akılla Allahtan daha üstünüm anlamında bir anlayışın mensuplarından uzak durmak gereklidir. Böylesi bir dünya yönetiminin mensubu neferi olmak hiç şüphesiz Allah katından kuranın tanımlamasında kâfirler topluluğu olmaktır. Çünkü şu an dünyadaki katliamların tek sebebi ilahi adaletin hükümran olmamasıdır. İlahi adaleti benimsemeyen tüm insanlık dünyadaki katliamların katilleridirler yedikleri içtikleri her şey kendilerine Allah katından haram kılınmıştır. Çünkü Allah ı bırakarak kendilerine insanları firavunları ilah edindiler çünkü onların kanunları üzerine dünya yönetimine amade olarak itaat ettiler. Oysa isyan etmeleri gerekmez, mi. Onun için bizi güzel anlamak kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda gafletten uyanarak hakkı ve hakikati görmek firavunlar topluluğundan ayrılarak hakkın hak yolundaki kervanına katılmak gereklidir. Katılmayanlar kendilerini ebedi Allah katından kovulmuş şeytanlar silsilesinin mensuplarıdırlar. Onlara cenabı hak doğru yola hidayet etmez. Lailahe illellah Muhammed ün Resulüllah diyenler Müslüman dır. Ancak hangi anlamda kuranın hükmü vasıtasıyla beraber Allaha tabı olmak kuranın hükmünü hayat nizami yaşayarak dünya yönetimine egemen kılmak mücadelesi verenler lailahe illellah muhammedün resulüllah diyenlerdir. Sadece ağızdan kelime olarak söylemek geçerli değildir bir insan yemeğin ismini söylemesiyle karni doymaz misali lailahe illellah diyenler mutlaka doğuş ve aydınlık saflarında birlik olarak ilahi adaleti dünya yönetimine egemen kılmak mücadelesine katılarak katkıda bulunanlar olacaktır. Geri kalanların tamamı kurana manadan iman etmeyenlerdir. Onlar kendilerinin ne kadar iman ettiğini sanırsa sansınlar gayesiz İslam dini anlayışı münafık anlayışıdır.

Kuranı batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu ümmetin birlik olmasının aklını kullanarak Allah’a gönülden itaat edenler için Allah katından kesin emirdir. Cenabı hakkın zatı insanlara fiilen gözükmez perde arkasından her hangi bir insan vasıtasıyla hitap eder aklını kullananlar bu hali idrak ederler ve bu vesile ile beraber Birlik olmak tüm insanlığa ilahi emirdir. Emre itaat mümin sıfatıdır.  İtaat etmeyenler ise münafık sıfatlarındadırlar.

Cenabı hakkın varlığına birliğine tüm insanlık inanır ancak inandığı halde Allah’ın emirlerine değil, de kendisi gibi yaratıkların emirlerine itaat ederek onları ilah edinir, ilah edinir edinmesine de ilah edindiğinin bilincinde olmaz çünkü aklıselim düşünmez. Biz tüm insanlığı sadece cenabı hakkın emirlerine kuranın hükmüne davet ederek İslami tebliğde bulunuyoruz. İslami tebliğ sadece ve sadece kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda cenabı hakkı temsil eder. Onun için şu an sadece bu konumun öncüsü doğuş ve aydınlık partisidir.

Gerçek adalet kuranın hükmüyle çelişen değil mutabık kalan anayasa ve yasalardır kanunlardır. Çünkü adalet demek yüzde yüz doğru demektir. Doğru cenabı hakkın kuran vasıtasıyla beraber insanlığa gösterdiği doğru yoldur. Doğru bir olduğuna göre doğru kuranın doğru yorumunda kuranın ne manaya geldiğini akıl mantık bilimsel ve evrensel değerler üzerinden doğru anladığımızda kuranla çelişmeyen anayasa ve anayasayla uyumlu kanunlar yasalar yeniden hazırlanmalıdır Ki; cenabı hakkın insanlığa emrettiği adalet yerini bulsun. Şu an dünyanın tamamında her ülkenin kendine has çelişkiler üzerine kurgulanmış sözde adalet adı altında çelişkiler üzerine kurgulanmış anayasaları yasaları kanunları vardır.

Sözde hepsi adalettir oysa hepsi adalet adı altında gerçek adaleti temsil etmeyen dayatmalardır. İşte onun için dünyanın tamamında zulüm haksızlık vardır. İşte onun içindir ki kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu doğuş ve aydınlık partisinin önderliğinde kuranın hükmüyle uyum sağlayan anayasa ve anayasayla uyumlu yasaları kanunları yeniden müzakere ederek hazırlanarak gerçek adaletin tesisi üzerinde dünya yönetimini yeniden şekillendirmek. Tüm insanlığı doğuş ve aydınlık partisine katılmaya katkıda bulunmaya davet eder bu vesile tüm insanlık yeniden gerçek İslam dinine irtica ederek girmelidir.

İslam dini ilahi adaletin dünya yönetimine egemen olmak düşüncesinde mücadele etmektir. Bulunduğumuz konumda şu an doğuş ve aydınlık partisinden başka temsilcisi dünyada yoktur. Çünkü kuran batını manaya doğru yorumunda sadece doğuş ve aydınlık partisinde bütünleşmeliyiz şu an dünyanın tamamında cenabı hakkı hakkıyla temsil eden bir İslam dini yoktur sadece İslam dini adına kurgulanmış rivayetler üzerinden sadece İslam adına İslam dinini sembolize eden din anlayışları vardır. Cenabı hakkı temsili üzerine dünya barışını teminini sağlayacak düşüncenin mensubu önderliğinde Türkiye dünyanın başı olma yolundaki tanıtımında tüm insanlığa çağrıda bulunmaktayız.

Kâinatı yaratanda yönetende cenabı haktır ancak dünya yönetiminde cenabı hak insanı halife vekil yaratarak kuranın rehberliğinde halife olarak kendisine emaneten sorumluluk yüklemiştir.

Kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun anlamı dünyada varsayım üzerine kurgulanan dinleri dinler içi mezhepleri akıl mantık dilinden kuranın gerçek manasında birlik oluşturabilecek bir anlayışın varlığındaki öncü dünya lideridir tüm insaniliğin lideridir. Kabul et sende et mesende o dünya lideridir. Kabul etmek kişinin kendisinin değişimine vesile olur kabul etmemek kendisinin bulunduğu konumda Allah’a ortak koşan bir düzenin mensubu olarak şirk üzerine kalmasının sebebi olur.

Dünyada insanlık kuranın hükmünü rehber edinmeden kendi tasarımınca dünya yönetimine şekil verme girişiminde bulunması Allah’a üstünlük taslaması kendisini ilah sıfatına koyarak Allah’aşirk koşmasıdır.Cenabı hak Allah’a ortak koşanları asla bağışlamayacağını onlar dünya dolusu altını fidye verseler asla kabul görmeyeceğini bildirmektedir. Onun için bu dünya düzeni top yekûn Allah’a şirk kosan Allah’a ortak koşan düzendir. Bu zihniyetlere itaat edenlerde onlara kulluk ederek onları Allah’a ortak koşmalarıdır. Firavun zihniyetlileri Allah’a ortak koşanların tamamı kâfir sıfatına girerler hangi dinin mensubu olursa olsunlar yüzde yüz kâfirlik sıfatında kalırlar. İşte bu vesile dünyada cenabı hakkı temsil eden hilafet makamı dünyada yönetimden düşürülünce tüm insanlık Allah’a kul olmaktan uzaklaşarak top yekûn firavunlara kulluk dönemi başlamış oldu.

Allah’ın varlığına her kez inanır ancak Allah’a inandığı halde kuranın hükmüne batını manasına inanmakta şek ve şüphe eder şek ve şüphe Allah sözünden edilmez Allah ne derse kanundur o kanunlara uyulur şek ve şüphe ederek uymayanlar münafıklar kâfirlerdir. Kim ki bu firavunlar düzenini isteyerek veya istemeyerek kabul eder Allah’a ortak koşan bu düzeni kabul edenler her ne olursa olsunlar top yekûn Allah’a ortak koşmaktadırlar. Ancak fakat şu bir gerçekken Şu an dünyanın tamamında İslam anlayışları hurafelerle doludur İslam dinini temsilden çok uzaktır hadis rivayet adı altında İslam diye uydurulmuş din ve mezhep anlayışlarıdır.

Oysa İslam dini akıl mantık bilimsel ve evrensel kurallar kanunlar çerçevesinde kuranın ayetten manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda dünyada cenabı hakkı temsil eden hilafet anlayışında gerçek müminler akıl mantık üzerinden gafletten uyanarak iman ederek aklını kullanarak ittifak ederler. Kuran sıradan bir kitap değil sırdan bir kitaptır olduğu üzere, Kuranın batını manaya doğru yorumunda ki düşünce önderliğinde kurduğumuz doğuş ve aydınlık partisi sıradan bir parti değil cenabı hakkın dünyadaki temsili üzerine sırdan bir partidir olduğunu anlamak için, düşüncelerimizi akıl mantık üzerinden kanaat oluşturanlar mutlaka anlarlar. Anlamayanlar için ise bir kanaat üzerinden değil şek ve şüphe üzerinden kalanlardır.

Siyaset arenada varlığını sürdürenler İslam hukuku ilahi adaleti makama taşımak için Allah yolunda varlığını verenler değil İslam dinini sözde temsil üzerine Allah adına varlık edinenlere tanık olduk. Gerçek Müslüman dünyada Allah yolunda varlığını vererek ilahi adaleti egemen kılmak girişiminde bulunanlardır. İnşallah bizi düşüncemizden kanaat üzerine anlayanlar cenabı hakkı temsil eden gerçek İslami anlamış olacaklardır. Dünyadaki siyasi yönetim anlayışlarında cenabı hakkın temsil eden kuranın hükmü olmayınca insanı hükümler yönetimlerine tabı olanlar olmak isteyenler hangi inanca mensup olursa olsunlar Allah’a şirk koşarak kula kulluk düzeninde Allah’a ortak koşarlar konumundalar. Çünkü kimin hükmüne kimin kanunlarına tabı isen onu ilah edinirsin ilah diye inanmak değil ilah edinmektir.

İnsani hükümleri kabul ederek onları ilah edinerek Allah’a denk tutarak Allah’a ortak koşmak sıfatlarında bulunmak budur. Firavun düzeni sıfat olarak mana olarak budur firavunun ilahlık davası sıfat olarak mana olarak budur. Şu an bulunduğumuz konumda dünyanın hiçbir ülkesinde İslam dinini temsil edecek gerçek bir din anlayışı yoktur. İslam dini adına uydurulmuş dinler adına yanılgılı dinler vardır. İslam dini dünyada cenabı hakkı temsil eder cenabı hakkı temsil eden İslam dininin mensupları cenabı hakkı temsil edebilecek kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşundaki düşüncenin mensuplarından oluşacaktır. Rivayet üzerinden uydurulmuş hurafelerle değil. İslam dinini kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda doğuş ve aydınlık partisi saflarında dünyaya yeniden egemen kılmak gayesinde olanlar olmak isteyenler İslam dininin mensupları olacaklardır geri kalanlar Allah’a ortak koşarak şirke düşerek müşrik olarak kalacaklardır.

Şu an doğuş ve aydınlık partisinin hilafetin önündeki yasal engellerin kaldırılışının sebebi ak partisi olarak gözükmektedir doğuş ve aydınlık partisinin örgütlenip seçimlere hazır olana kadar İslami düşünceye en yakın hizmet ak partisi önderliği olduğu için kerhen destek olmak gereklidir.Bulunduğumuz dönem olarak dünyanın tamamında ilahi hükümler azledilerek Allah’ın hükmü dünya yönetimlerinden hilafetin düşürülüşüyle silinmiştir olduğu dönemin içerisinde ilahi adaletin hüküm makamına taşınması için ak partisi ve tamamlayıcı olarak doğuş ve aydınlık partisinin önderliğinde çıkış arifesindeyiz olduğunu aklını mantıklı kullananlar mutlaka hissederek anlarlar.

Bu vesile tüm insanlık kula kulluk düzeninin içerisinde firavunlar kanunlarına tabı olarak firavunlar zihniyetinde Allah’a ortak koşmaktan sadece Allah’a kul olmak üzerine doğuş ve aydınlık partisi saflarına dâhil olmalıdır. Bu vesile kuranın manaya doğru yorumunun sunucusu doğuş ve aydınlık partisi ilahi hükümleri dünyaya egemen kılmak amacında hilafet partisidir. Doğuş ve aydınlık partisi saflarına katılmayanların tamamı her kim olursa olsun kula kul olarak Allah’a ortak koşan firavunlara kul olarak şirk üzerinde ebedi kalacaklardır.

Gerçekten Müslüman olarak mümin sıfatında ölmek isteyenlerin hilafetin hâkimiyeti mücadelesinde Şu an dünyada sadece doğuş ve aydınlık partisi kuranı batını manaya doğru yorumunun tahakkukunda ilahi adaletin hilafetin tek temsilcisidir. Şu an dünyada varsayım rivayet üzerinde sözde İslam dinini hilafeti temsil edebilmek amacı güdenler vardır kesinlikle ne İslami nede hilafeti asla temsil edemezler aksine insanlığın İslam dininden uzaklaşmasına vesile olurlar. Dünya siyasi yönetiminde ve öncelikli ülkemizde Siyasi düşünce mensuplarının siyaseti çıkar menfaat ticaret amaçlı değil, de hak hukuk üzerinden adaleti egemen kılmak isteyen gerçek samimi siyasilere öncelikli olarak çağrıda bulunmaktayız.

Bu vesile dünyadaki gelişmeler üzerinden kişilerin veya güncel olayların konuşulup tartışılması dünyanın kaos ve karmaşa üzerine kurulu yönetim anlayışından kurtuluş vesilesi değildir. Kişileri ve güncel olayları yorumlayarak tartışmak yerine dünyadaki yönetim sisteminin düşünce anlayışının tartışılması üzerine doğuş ve aydınlık partisi kurulmuştur.  Bundan böyle artık dünyadaki yönetimleri ve yöneticileri kişisel olarak tartışmak yerine sistemin konuşulması tartışılması gereği üzerinden dünyadaki hukuk sisteminin kendisiyle çelişir olması dinler ve dinler içi mezheplerin kendisiyle çelişir olması sebebine bu çelişkilerin ortadan nasıl kaldırılması gerektiğinin tartışılması müzakere edilmesi gerektiğini anlamak lazım.

İşte bu çelişkilerin varlık sebebine dünyadaki olumsuzlukların savaşların sebebidir bu sebepler ortadan kaldırılmadıkça bu kaos karmaşa üzerinden insan katliamları savaşlar devam edecektir.  Bizi yanı doğuş ve aydınlık düşüncesini mutlaka anlamak üzerine bundan böyle sistemin tartışılması üzerine doğuş ve aydınlık düşüncesinin konuşulması müzakere üzerinden tartışılması gerekli olduğunu anlamak lazım çünkü doğuş ve aydınlık düşüncesi kuranı batını manaya doğru yorumunda alternatifsizdir alternatifi kesinlikle yoktur.

Bizi düşüncemize katılmak katkıda bulunmak isteyen siyasi partilere ve bireysel olarak tüm insanlığa çağrıda bulunmak amacında elimizden geldiği ölçülerde davetiye göndermekteyiz. Doğuş ve aydınlık partisine sahip çıkan her siyasi düşünce mensupları öncelikli olarak hem mana olarak hem de zahiri olarak kendi geleceklerine sahip çıkarlar geleceğin önümüzdeki zaman diliminde dünya yönetiminde söz sahibi olacaklarında emin olunması aklını kullanarak mantıklı düşünenler için fikrimizin sunuluşu delildir. Ancak cenabı hak hakkıyla akıl mantık yürütmeyenlere aklını temiz kalp üzerinden yürütmeyenlere de hidayeti nasıp etmez. Düşünki düşünce ve inanç ifade özgürlüğü teşebbüs hürriyeti diyeceksin. Yasal olarak güvenceye alacaksın diğer taraftan laiklik ilkesiyle çelişen dini inanç ve düşünceyi suç olarak kabul eden yasaların kanunların varlığını ortadan kaldırmayacaksın. Laiklik gözlüğüyle bakan yargıçlar farklı yorum üzerinden dini inancından dolayı düşünceyi yargılayacaklar buna mukabil İslami düşünce gözlüğüyle bakan yargıçlar farklı kararlar verebilecekler ortaya çelişkili bir yargı sonucu ortaya zuhur edecek.

İşte bu ikilem çelişkinin varlığının sebebi üzerine benzer şekilde diğer hukuk anlayışı sistemindeki çelişkilerin tartışılarak müzakere edilerek düzeltilmesi ancak İslam hukukunun kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda düzeltilmesi imkân dâhilindedir. Aksini iddia edenler Allah’a üstünlük taslayan hâşâ Allahtan iyi bilirim anlamına gelen bir anlayışın mensubudurlar.

Oysa sen sana Allah’ın gösterdiği doğru yolun rehberi kuranı anlamaktan uzaksın acizsin bulunduğun konumun önce ne anlama geldiğini anlamadan neyin tartışılması neyin müzakere edilmesi gerektiğini anlamadan ön yargılı olmamak üzerinden düşünerek anlamak gereklidir. Kurana şekil olarak inandım demek iman değildir iman kuranın hükmünü yaşamak ve yaşatmak üzerine dünyaya ilahi kanunları kuralları egemen kılmak mücadelesinde bulunmaktır.

Din siyasete karışmaz fikri yanıltıcıdır din siyasete karışmaz demek dünyayı yöneten siyasiler çalsınlar çırpsınlar hak hukuk tanımasınlar Allah onlara karışmaz hesap sormaz onlar yaptıklarından dolayı sorumsuzdurlar anlamına gelir. Oysa kâinatta sorumsuz sadece cenabı Allah’tır cenabı hak tüm insanlığı yönetenlere de yönetilenlere de adaleti emreder adalet kuranın hükmüdür insanların kendi anlayışlarınca kuranı diskalifiye eden bir hukuk sistemi adaletin temsil etmez çünkü doğru birdir oda kuranın hükmüdür. Dünyada yönetimde yer alanlar sadece kuranın hükümranlığındaki adaleti emretmeye dünya yönetiminde ki yöneticilere itaat edenler ancak kuranın hükümranlığındaki adaletin hükmüne itaat etmeye kuranın hükmüyle bağdaşmayan çelişen hükümlere de başkaldırarak isyan etmeye ilahi emir olarak ilahi görev olarak anlamalıdırlar.

Kuran rivayet üzerinden insanlığa doğru yola rehber değildir şu andaki İslam anlayışları rivayet hurafeler üzerinden kurulu olduğu için İslam dinini temsilden uzaktır. Kuran ayetten manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda insanlığa yeniden rehberdir. Şu an bulunduğumuz konumda kuranı manaya doğru yorumunun sunuluşundaki öncüsü doğuş ve aydınlık partisi olduğunu anlamanız için bizi fikrimizden anlamanız mümkündür. Aksini iddia ederek bizi yalanlamak isteyen her bilirkişiyle olduğunu düşünen varsa her arenada fikrimizde yanılmadığımızı izah ve ispat edebilecek tüm sorulara mantıklı doğru cevap verebilecek konumda olduğumuzu anlamak için bizimle müzakere edebilecek tartışabileceklere çağrıda bulunmaktayım aksi halde bizden uzaklaşanların kendilerine güveni olmadığını anlamalısınız.

Dinin siyasete alet edilmesi konumu dini inancı siyasi referans göstererek kendini dinci gibi lanse ederek dini meslek edinerek ticaret güdenler ilahi kuralları değil, de insanı kuralların hüküm güdülmesi fikrinde mücadele edenler dini siyasete alet edenlerdir. Oysa siyasi olarak dini ilahi kuralları yaşamak ve yaşatmak mücadelesi üzerine mücadele edenler dini siyasete alet eden değil, de siyaseti siyasetçileri dinin aleti olarak kabul edenlerdir. Dünya Siyasi yönetimlerinde Allah’ın hükmü üzerinden amade kılmak kendi kurallarını değil, de Kuranın manaya doğru yorumunda Dünya yönetim anlayışında şeytanın kumanda olmaktan sadece Allah’a kul olmak Allah’ın kumandasında kalmak üzerine sadece cenabı hakkın kumandasında birlik olmak gereklidir. Dünyada İslam birliğini doğuş ve aydınlık partisinin saflarında oluşturma mücadelesi dinin siyasete alet edilmesi değil siyasetin ve siyasetçilerin dinin aleti olma meselesidir. Doğuş ve aydınlık partisinin dışında hiçbir İslami düşünceli siyasi partiler birlik oluşturamazlar Sebebi gayet acıktır. İslam ülkelerinin hiç biri diğerine biat etmez çünkü fikir bazında birbirlerine üstünlükleri yoktur.

Hepsi İslam adına varsayım rivayet üzerinde çelişkilerle dolu anlayışlara mensuplarıdırlar sadece doğuş ve aydınlık partisi KURANI ayetten manaya anlayan İslami düşüncenin mensubudur. Doğuş ve aydınlık partisinin düşüncesi kuranı batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda dünyada varlığı sürdürülen din anlayışlarını ve dinler içi mezhep anlayışlarını bütünleştirebilecek düşüncenin mensubu olduğu için en üstün siyasi düşünce doğuş ve aydınlık partisidir. En üstün din Allah’ın dinidir Allah adına rivayet üzerinden uydurulan dinler değildir. Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek doğuş ve aydınlık partisi önderliğinde sunuluşunda resmen insanlığın Allah katından uyarılması uyandırılması aydınlatılması konumudur.

Biliyoruz ki yarasanın gözleri yoktur yarasa geceleyin hissederek uçuşunu gerçekleştirir. Gün ışığında hissiyatını kaybederek karanlık mahallere mağaralara çekilerek orada kendisini dinlendirir gün ışığını hiç sevmez işte bu benzetme ile şunu anlatmak isterim.   Kurana batın olarak mana olarak inanmakta zorluk çekenlerin onların akıl mantık gözleri kördür onlar kuranın mana olarak insanlığı aydınlatışının ardından rivayet üzerine din algılamasının karanlık dönemlerini kendilerince yarasa misali hissiyatın üzerinden geceyi gündüz sanırlar. Yani yanlışı doğru sanırlar fıtratta karanlık düşünceyi aydınlık kabul ederler varsayım üzerinden Kuran batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun aydınlığında gün ışığından görüş hissiyatlarını kaybederek karanlık mahallere çekilirler. Aydınlıktan hiç hoşlanmazlar bu görüş sadece kurana şekilden inanıp varsayım üzerinden din edinerek manadan inanmaktan zorluk Çekerek inanmaktan imtina eden Münafıklar içindir. Cenabı hak kâinatı hem madde hem de mana üzerine bir nizam intizam hesap üzere yaratmıştır.

Madde âleminde dünyanın dönüşünün gece ve günlerin ayların yılların nasıl değişmez bir hesap şekli varise mana âleminde insanlığın dünya yaşantısında hak batıl mücadelesinde mücadele sürelerinde hakkın ve batılın hâkimiyet dönemlerin sureleri Allah katında bir hesabi vardır.Bir hesap üzerine zamanı gelince o zaman diliminde tahakkuk edeceği ezelde Allah katından kanun olarak kuran vasıtasıyla bizlere kuranın batını manasından bildirilmektedir. Cenabı hak sizlere ayetlerimi göstereceğim diyor ayetleri görmek batını manaya iman etmektir. İman etmeyenler ede dünya üzerinde kuranın batını manadan sunulan hesap şeklinin dünya üzerinde zamanı gelince tahakkuk ederek gerçekleşmesidir. İşte bu hesap şeklinden kuranın batını manasından bir ayetin mealinden izahat vermeye gayret edeyim i aklıselim düşünerek anlamak nasıp olur inşallah.  Kuranda bakara suresi ayet 259 bu ayette cenabı hak yüz yıllık bir beldenin ölü bırakılarak yüzüncü yılda yeniden dirilmesinden bahseder.

İşte bu ayetin mealindeki manasının dünya üzerindeki ölüm şekli cenabı hakkı temsil eden ilahi kanunların hükmünün hilafetin düşürülüşüyle ilahi kanunların azledilişiyle fikren ölüm gerçekleşmiştir.  Bu vesile fikren karanlık döneme geçilmiştir. Bu vesile dünyadan insanlığın dini değerleri kademeli olarak dünyadan silinişin azmettirilişinin 1922 den 1972 ye kadar ellinci yılında yanı karanlığın en karanlık döneminde İslami düşünceyi temsil eden milli selamet partisinin kuruluşuyla beraber karanlığın zirvesinden gecenin ortasından gün doğumu tarafına zaman dönüşmüştür. 1992 kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ettiği dönem fıtratı âlemde tahakkuk etmiştir. Buna mukabil 2002 deBu vesile 80 yıl sonra devreye ak partisi hilafetin düşürülüşünün tam sekseninci yılında 2002 de devreye girmiştir. İslami yönetime geçişte İmsak dönemine girilmiş Bütün vesayetler hakkın önüne set olmaktan kaldırılmıştır. Karanlıklar imsak ışığında görülmeye başlamıştır.

Kuranda cenabı hak kadir suresinde kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Bin ay hicri olarak seksen üç yıl dört ay eder. Hicri bin ay miladi olarak tam seksen yıl eder.İşte manada kadir süresinde bahsedilen insanlığın seksen yıllık karanlık döneminin tahakkuku sekseninci yıldan sonra yüzüncü yıla kadar imsak ve aydınlanma dönemi olarak kadir gecesi dönemi olarak geçecektir. Böylece insanlık yüz yıllık fikir ölüsü olmaktan ak partisi ile beraber ak partisi döneminden sonra ak partisi ile beraber tamamlayıcı olarak doğuş ve aydınlık partisinin önderliğinde hilafetin hükmü hüküm makamına gelişiyle yüz yıllık kuranın hükmünün ölümünün ardından yeniden dirilmiş olacaktır.

İşte bakara suresinde ayet 259 deki ayetin mealindeki manasının tahakkuk ederek dünyadaki oluşumunun şekli anlayanlara ne mutlu karanlığın sekseninci yılında ak partisinin on yıllık dönemi imsak dönemidir. Yanı güneş ufuk arkasındadır güneş ufuktan gözükmüştür ışıltısı imsaktir ancak güneş henüz gözükememiştir. Manada güneş elbette kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşudur işte kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde 2012 de doğuş ve aydınlık partisi resmen kurulmuştur. Bu vesile kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu siyasi olarak resmen insanlığı fikren aydınlatma dönemine geçilmiştir.

Yanı hilafetin düşürülüşünün doksanıncı yılında hilafet cenabı hakkı temsil eden hilafet anlayışı fikren insanlığı aydınlatmak üzerine fikren sunulmaktadır. Onyıllık aydınlanma döneminin ardından yüzüncü yılın tamamlanışıyla beraber hilafet hükmen doğmuş olacak olduğunun bakara süresindeki ayet 259 uncu ayette Allah sözünün Allah kanunu olarak ilahı kanun olduğunu anlamak lazım.İşte cenabı hakkın bizlere kuranda batını manadan sunduğu olgular bu sunuluşu tesadüf olarak yorumlamak yanlış olur.Tesadüf hiçbir şey yoktur dikkat ederseniz 1922 de hilafetin düşürüldü ellinci yılında 1972 de selamet partisi İslami temsilen kuruldu sekseninci yılında 2002 de ak partisi doksanıncı yılında 2012 de doğuş ve aydınlık partisi 2022 de hilafetin hükmen doğacağı ilahi kader olarak doğacak olduğuna şahsim adına şüphesiz inanmaktayız.

  1. 1972. 1992. 2002. 2012. Ve 2022 olarak yüzyıl tamamlanıyor. Sizler nasıl düşünürsüzüz bilemem ancak sonucunu hep beraber göreceğiz İnşallah. Ancak sonucunu gözle görmeden şu anda akıl mantık iman gözüyle görmek gaibe iman etmektir bakara suresinde 3 üncü yetinde cenabı hak onlar gaibe iman ederler diyor işte gaibe iman kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşuna akıl mantık üzerinden inanmaktır. Hilafetin düşürülüşünün yetmiş inci yılında1992de kuran batını manaya doğru yorumunu tahakkuk ederek başlangıcı fıtrattan doğumudur. Bu olgu sadece bizde iman sıfatıdır.

Sekseninci yılında 2002 de hilafet düşüncesi fikren doğuyor doksanıncı yılında2012de resmen doğuyor yüzüncü yılında 2022de hükmen doğacak olduğunu müminler akıl ederek gafletten uyanarak akıl mantık üzerinden görenlerdir. Yanı yüz yıllık karanlık dönemin ellinci yılında milli selamet partisinin başlatmış olduğu İslami harekâtın içinde 80 inçi yılında ak partisi çıkmıştır. AK partisinin döneminin içinden 90 inçi yılında doğuş ve aydınlık partisi kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkukuyla beraber devreye girerek verilen mücadeleyi hilafetin İslam hukuku ilahi adalet dünya yönetimine egemen olması gayesiyle yüzüncü yılında hilafetin egemenliğinde taçlandırarak sonuçlandırılacaktır. Bize düşen görev Allah’a teslim olarak mücadele etmektir gerisini cenabı hak tamamlar. Allah kanunları haktır kimsenin şüpheli olmaması gereklidir.

NOT:  Dünyayı biz mi kurtaracağız Elimizden ne gelir diyenlere sen elinden geleni yap gerisi Allah’ın kudret elindedir.  Sen elinden geleni yaptığın zaman dünyayı değil kendini kurtarırsın. Dünyayı ancak Allah kurtarır. Sende Allah’ın yolundan giderek kendini kurtarırsın. Doğuş ve aydınlık partisine katılmak elinden geldiği ölçülerde katkıda bulunmak müminlere farzdır münafıklara ise Allah hidayet etmez ve hidayeti de nasıp etmez. Müminler doğuş ve aydınlık partisinde birlik oluşturanlar olacaklardır. Kimseyi zan töhmet altında bırakmak gayemiz değil gayemiz inancımızı tüm insanlıkla paylaşmaktır artı düşüncelerimizi tüm insanlığa ulaştırma mücadelesi tüm insanlık olarak hepimize verilmiş ilahi bir görevdir olduğunun kanıtı kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşudur. Şu an dünyada tüm insanlık küfür üzerine haramlara ruhsat verilen bir yönetimin emrine amade olarak namusun dahi ruhsatla pazarlandığı bir dünya yönetiminde kimsenin helalden haramdan bahsetmesine gerek yok tüm insanlık bu zihniyeti banim semesi halinde yediğimiz ekmek bile hepimize haramdır haram yiyenlerin hepsi kafirlerdir onun için enfal suresindeki 38 ayetin mealindeki manasını aklı selim düşünelim.

Enfal suresi ayet 38: De o küfredenlere ki, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır, yok yine isyana dönerlerse kendilerinden evvelki ümmetlere tatbik edilen kanun-ı ilâhî geçmişti artık onu beklesinler.

İşte bu ayetin mealindeki manası şudur şu an dünyanın her yanında tüm insanlık isteyerek veya istemeyerekten olsa bile küfür düzeni içerisinde küfür üzerinedir.Bu küfür üzerine kurulu dünya düzeninden geriye dönüş sadece ve sadece kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunun önderliğindeki doğuş ve aydınlık partisinin saflarına katılmak katkıda bulunmaktır.Tüm insanlığa İslami tebliğ üzerine doğuş ve aydınlık saflarına katılmaya katkıda bulunmaya davet ederek mücadele kervanına katılmak küfürden küfür düzeninden geri dönmektir.Başkaca alternatifi kesinlikle yoktur.Bütün diğer anlayış yolları küfür yoludur kendimizi aldatmayalım aklıselim düşünelim. Kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuk edişi Allah, in insanlığı yeniden İslam’a davetidir.

Bu ayet şu anda ilahi adalet dünyaya egemen olsun üzerine doğuş ve aydınlık partisine katılarak tüm imkânlarını seferber edenlere müjdedir. Bu ayete mutabık Tevbe suresinde de cenabı hak Allah yolunda mücadele edenlerin geçmiş ve gelecek günahının bağışlanacağı müjdesinin verir.Aklını kullananlara Şu an dünyanın firavun zihniyeti kanunlarına yasalarına tabı olarak mevcut düzene tabı olarak Allah’a ortak koşar düzende kalanlar için geçmiş kavimler gibi helak olup ebedi cehennemi kendilerine mekân kabul etsinler. Allah sözü Allah sözünden caymaz. Kısaca net olarak kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşu Allah vergisiyledir Allah’ın verdiğini tüm insanlar kabullenmek zorunludur ilahi emirdir. Kısaca küfür düzeninden çıkış yolu sadece ve sadece kuranı batını manaya yeniden doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu eldir lafın tamını deliye derler deyiminden bizde elimizden bilgimiz dâhilinde lafın tamını anlatmaya çalışıyoruz anlamamak için deli olmak lazım zaten cenabı hak delilerden hesap sormaz. Cenabı hakkın hesap soracağı aklıselim insanların anlamaması imkânsızdır. Onun için kendimizi bile bile küfrün içerisinde bırakmayalım kendi kendimize zülüm etmeyelim.

Doğuş ve aydınlık partisinin kuranın batını maya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunuluşunda cenabı hakkı temsili üzerine kuruluşuna tüm insanlık katılmak zorundadır. Çünkü tüm insanlık kendisini yaratanın emirlerine itaat etmeye mecburdur kuranın manaya doğru yorumunun tahakkuku bunu izah ve ispat eder aklını kullananlara aklını aklıselim kullanmadan şek ve şüphe üzerinden katılmayanlar münafık olarak müşrik sıfatında kalırlar. Çünkü tüm insanlık Allah’ın hükmünü kabul etmeye mecburdur kabullenmeyenler Allah katında manada tümden kâfirlerdir.onun için böylesi inanca mensup bizi düşüncemizden mutlaka anlayarak kanaat üzerinden karar vermek gereklidir.  Bu düşüncenin sunuluşunun sonunda ebedi âlemde sonsuzluk serüveni vardır. Akli selim düşünülerek karar verilmesini tavsiye eder saygılarımı sunarım. Tercih sizin takdiri hidayet cenabı hakkındır. Artık doğuş ve aydınlık partisinin cenabı hakkı temsil edecek tek siyasi düşünce partisi olarak hilafetin tek temsilidir. Onun için tüm insanlığın doğuş ve aydınlık partisine katılarak ekonomik olarak katkıda bulunmanın ilahi bir görev olduğundan şüphe edilmemesi gereklidir.tevbe suresi ayet 111: de cenabı hak Allah müminlerin mallarını canlarını cennet karşılığında satın almıştır.Allahtan daha iyi sözünde ahdinde duran var mıdır?

İşte cenabı hakkın insanlığa mesajı Allah’ın hükümranlığına tabı olmak Allah’ın hükümranlığını Allah’a gönülden iman edenlerin öncülüğünde dünyaya egemen kılmak üzerinde herkesin iman eden müminlerin görevidir.Şimdi ey iman edenler iman etiğini düşünenler işte cenabı hakkı temsili üzerine düşüncelerini inancını eğip bükmeden acık ve net alenen izah eden doğuş ve aydınlık partisine her türlü desteğinizi esirgemeyerek Allah dünyaya hükümran olsun diye mücadele kervanına katılarak tümden katkılarınızı bekliyoruz.

Şüphesiz inanarak fikirlerimi izah ediyorum. Doğuş ve aydınlık partisi kervanına katılmayanların tamamı münafıklar kervanında kalacaklardır. Allah’ın varlığına tüm insanlık inanır Allah’ın varlığına inanan tüm insanlık Allah’ın hükmünden başka hükümleri kabul etmeyerek sadece Allah’a kul olmayı sadece cenabı hakkın emirlerine itaat etmelidir onun için şu anda cenabı hakkın hükümranlığı üzerine kurduğumuz doğuş ve aydınlık partisine tümden katılmaya mecburuz aksini iddia edenler izahatını yapamazlar.

Dünya yönetimine cenabı hakkı hesaba katmadan kendi akıllarınca hüküm güdenler kendi akıllarınca hüküm güdenlere itaat ederek onlara kulluk ederek onları Allah’a ortak koşarak ebedi âlemdi ebedi cenabı hakkın azabını hak edenler birazcık aklıselim düşünerek kendinizi ve kendimizi tehlikeye atmayalım. Her birey kendi adına Allah’a dönmelidir ve tüm insanlığında Allah’a dönmesini cenabı hakkın emirlerine tabı olmasını tavsiye etmelidir neyime lazım fikri şeytanıdır.

İlahi adaletin hukuk olarak şekil olarak olmayan bir dünya yönetim anlayışında biz vicdanında fıtratında ilahi adalet mensubu olan insanlara hitaben önce birliktelik oluşturup doğuş ve aydınlık partisi çatısı altına katılmak katkıda bulunmak diğer insanlığa telkinde bulunarak teşvik etmeleri gerekli olduğunu vicdanında fıtratında mümin sıfatında bulunanları cenabı hak onlara en kısa zamanda bizi anlayarak uyanmayı nasıp eder inşallah. Dünyada hiçbir insan yoktur ki yaratan Allah’a karşı yaptıklarından dolayı sorumsuzdur sorumlu olduğumuza göre cenabı hakkın emirlerine amade olmak itaat etmeye mecburuz.

Kendisini cenabı hakka karşı sorumsuz olduğu hissiyatında bulunanların sorumlulukları kendi adınadır bizi bağlamaz ancak her insan kendi adına sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Mukabilinde ülkemizde milletvekilliği yemin şekli Allah adına değil de insan üzerine yapılmaktadır. Oysa yemin sadece ve sadece Allah adına yapılır eğer insan adına yemin ediliyorsa o insanı ilah sıfatında kabullenerek ilah edinmek anlamına gelir.

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma diye yeminin ne anlam ifade eder olduğunu anlamayacak bir insan var olduğunu sanmam oysa adalet ve doğruluk ilkelerine bağlı kalacağıma diye yemin doğrusudur. Atatürk inkılâplarını en büyüğü hilafetin yanı kuranın hükmünün anayasadan silinmesidir. İşte yapılan yemin şekli Allah’ın hükmünü kabul etmeyeceğime diye anlamında Atatürk üzerine adına yemindir. Tavsiyem ey insanlık bu büyük hatadan derhal geri dönülerek yeniden (Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağım yerine)(adalet ve doğruluk ilkelerine bağlı kalacağıma) şeklinde değiştirilmesini tavsiye ve temenni ederek İslami tebliğ olarak tüm insanlığın bilgisine sunmaktayız. Bu bilgiyi gerekli gördüğünüz mahallere ulaştırmak ülkemizin yönetimlerin milleti temsilen milletvekillerine büyük bir sorumluluk düşer uyarması bizden uyarmak üzerine uygulaması tüm insanlık olarak hepimize Allah adına elzemdir.

Fıtrat ve vicdan olarak gerçek Müslüman sıfatıyla mümin olanla Allahın dünya yönetimini hükümdarı olduğunu kabul ederek dünyada Allah, ın halifesi sıfatıyla beraber Allahın hükümranlığında dünya yönetiminin egemen olması insan eliyle olmasını ve o insanlardan birisinin de kendisinin olması gayesinde muadele edenler gerçek Müslümanlardır gerçek Müslümanların birlik oluşturacağı el kuranın batını manaya doğru yorumunun tahakkuk ederek sunulduğu elde kurduğumuz doğuş ve aydınlık partisidir başka alternatifi kesinlikle yoktur doğru birdir oda cenabı hakkın kuran vasıtasıyla gösterdiği doğru yoldur kuranın doğru yolun rehberliği kuranın manaya doğru yorumunda yeniden tahakkukudur kuranın manaya doğru yorumunun tahakkukunda tek siyasi düşünce partisi doğuş ve aydınlık partisidir gerçek müminler doğuş ve aydınlık partisine katılanlar ve katılarak Allah yolunda katkılarını esirgemeyerek Allah yolunda kazanç elde edenler değil tüm kazançlarını verenlerdir cennet bedava değildir bu dünyada bir arsayı bedava elde edemezken ebedi cenneti ebedi büyüklüğünde nasıl elde edebilirsin.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*